x
x

Prikaz bolesnice: Liječenje osteoporoze

  Prim. Tatjana Nikolić, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

  25.05.2017.

Bolesnica rođena 1946. god. padom na istoj razini 2013. godine zadobila je bimaleolarni prijelom lijevog gležnja te je liječena konzervativno. Upućena je na fizijatrijski pregled radi provođenja ambulantne rehabilitacije u Kliničku jedinicu za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika KBC Sestre milosrdnice.

Prikaz bolesnice: Liječenje osteoporoze

Navodi da se prijelom dogodio na malu traumu te da se liječi zbog arterijske hipertenzije. Od lijekova uzima ramipril, bisoprolol i Andol 100. Provodi nekoliko ciklusa fizikalne terapije i rehabilitacije te je u sklopu mjera sekundarne prevencije osteoporoze upućena na denzitometriju.

Dxa 8/2014 kralješnica -2,2, L1 -3,4, L2 -2,0, L3 -2,5, L4 -0,8, kuk -2,0 neck -2,5

Analizom denzitometrijskog nalaza utvrđeno je da gospođa ima osteoporozu jer su izmjerene  T vrijednosti u području L1 -3,4, L3 -2,5 i vrata bedrene kosti -2,5. Također je uočeno da T vrijednost u području L4 iznosi -0,8 te značajno odstupa od ostalih vrijednosti. Upućena je na daljnju dijagnostičku obradu: RTG Th i l kralješnice i laboratorijsku obradu (SE, KKS, AP, AST, ALT, GGT, Ca i P u serumu, Ca 24h/urin, kreatinin, klirens kreatinina, PTH).

RTG th/l kralješnice uz procjenu loma po Genentu i Wu-u:

Torakalno se vidi održana fiziološka lordoza. Klinasto su deformirani trupovi Th7, Th9, Th11 i Th12 kralješka – blaža deformacija – 1. stupanj. Stražnja interkorporalna linija je održana.

L/S: kompresija trupa kralješka – umjerena deformacija – 2. stupanj trupa L4 kralješka. Bikonkavne deformacije trupova L3 i L5 kralješaka – blaga deformacija – 1. stupanj. Održana je fiziološka lordoza. „S“ skolioza koja je tek naznačeno dekstrokonveksna u visini torakolumbalnog prijelaza te sinistrokonveksna u visini L4-L5.

Svi laboratorijski parametri bili su u granicama referentnih vrijednosti.

Nadopunjena je anamneza: menarche s 15 godina, menopauza s 49 god., puši 52 godine cca 20 cigareta dnevno, konzumaciju alkohola negira, unos kalcija hranom cca 900 mg, umjerena tjelesna aktivnost, nije uzimala suplemente kalcija i D vitamina, niti je bila na HNL. Negira bolove u leđima. BMI 26,7.

  1. Ima li bolesnica  tešku osteoporozu?
  2. Koje biste pretrage vi preporučili?
  3. Koje biste preporuke dali?
  4. Ako biste uveli liječenje, biste li se odlučili za anaboličko ili antiresorptivno liječenje?
  5. Provodi li se u Vašoj ustanovi sekundarna prevencije osteoporoze? Ako da, kako se provodi?

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: