x
x

SSRI i kognitivno bihevioralna terapija u liječenju dječje anksioznosti

  02.09.2017.

U meta-analizu je uključeno 115 studija u kojima je evaluirana farmakoterapija ili kognitivno bihevioralna terapija u 7700 djece s anksioznim poremećajem.

SSRI i kognitivno bihevioralna terapija u liječenju dječje anksioznosti

Ističemo najvažnije nalaze iz studije:

  • SSRI (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina) su bili značajno učinkovitiji od placeba u smanjivanju anksioznih simptoma i postizanju remisije
  • SNRI (selektini inhibitori ponovne pohrane noradrenalina) su smanjili simptome anksioznosti u odnosu na placebo, međutim to su istaknuli samo liječnici, a iste ishode nisu potvrdila djeca ili njihovi roditelji
  • Dokazi o učinkovitosti benzodiazepina i tricikličkih antidepresiva nisu bili dostatni
  • Kognitivno bihevioralna terapija je smanjila simptome i poboljšala stope remisije u odnosu na djecu koja nisu imala ovu terapiju
  • Najučinkovitija je bila kombinacija kognitivno bihevioralne terapije i SSRI-a u odnosu na svaki pojedinačni oblik liječenja
  • Zabilježene su uobičajene nuspojave farmakoterapije ali nije bilo teških nuspojava.

VEZANI SADRŽAJ > <