x
x

Europski dan borbe protiv depresije, 1. 10.

  01.10.2019.

Europski dan borbe protiv depresije (European Depression Day) obilježava se 1. listopada na inicijativu i u organizaciji Europskog udruženja za borbu protiv depresije (European Depression Association – EDA). Svrha je ove inicijative usmjeravanje pozornosti profesionalnih i laičkih krugova na rastući problem depresije i razumijevanje opterećenja koje depresija donosi u živote ljudi kao i borba protiv stigme i diskriminacije.

Europski dan borbe protiv depresije, 1. 10.

Depresivni su poremećaji u Hrvatskoj, uz poremećaje uzrokovane alkoholom, shizofreniju i reakcije na teški stres, jedna od vodećih dijagnoza bolničkog pobola zbog mentalnih poremećaja. U 2015. godini je zabilježeno 5388 hospitalizacija i 157 464 bolničkih dana zbog depresivnih poremećaja, s većim udjelom žena u odnosu na muškarce.

Prema podacima Europske zdravstvene ankete (European Health Interview Survey) provedene 2014. i 2015. godine u Hrvatskoj, 1 od 10 osoba ima blage do umjerene simptome, a 1 od 100 osoba ima umjereno teške do teške depresivne simptome u posljednja dva tjedna.

Infografika: Borimo se protiv depresije

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr