x
x

Epidemiologija u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

  14.09.2022.

Epidemiologija psihičkih poremećaja djece i adolescenata predstavlja važno područje u praćenju morbiditeta i planiranju zdravstvene zaštite ove populacije, kao i kapaciteta multimodalnog pristupa. Puno je manje istraživanja u tom području, nego u istom području kod odraslih. Malobrojna istraživanja upućuju na trend povećanja morbiditeta, a aktualna situacija pandemije COVID-19 predstavlja dodatni rizik.

Epidemiologija u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

Epidemiološka istraživanja važna su u svakom području medicine, a osobito u onim dobnim skupinama kada psihofizički razvoj nije završen. Može se pratiti trend incidencije i/ili prevalencije, kao i utjecaj pojedinih čimbenika rizika, npr. velikih kriza u društvu na navedene pokazatelje, kao što je to slučaj s krizom uslijed pandemije COVID19.

Djeca s psihičkim poremećajima suočavaju se s velikim izazovima vezano uz stigmatizaciju, izolaciju i diskriminaciju. Pristup djeci općenito, a posebno djeci s težim zdravstvenim smetnjama, te djeci s psihičkim poremećajima, pokazatelj je zrelosti i odgovornosti društva i sredine gdje se djeca razvijaju.

Istraživanja u ovom području i praćenje rezultata, neophodni su za planiranje učinkovite zdravstvene zaštite, kako preventivne, tako i kurativne, a posredno se ova pitanja odražavaju i na obrazovanje mladih, rehabilitaciju i uključenost u društvo, te zdravlje zajednice u cjelini. Prisutan je trend povećane incidencije i prevalencije nekih mentalnih smetnji kod djece i adolescenata. Situacije poput potresa, pandemije ili rata predstavljaju dodatni rizik za mentalno zdravlje navedene skupine.

Ovaj pregledni rad koji donosi prikaz nekih domaćih i stranih istraživanja u epidemiologiji psihičkih poremećaja kod djece i adolescenata predstavlja stoga važan doprinos relativno malobrojnim statističkim preglednim podacima vezanim uz epidemiologiju u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji. Mentalno zdravlje djece i adolescenata temelj je i ukupnoga zdravlja u zajednici.

Iva Radoš, Zorana Kušević

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000PLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: