x
x

Koliko je čest poremećaj spektra autizma u američkoj djeci?

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  03.05.2020.

Otprilike 1 od 64 djece u dobi od 4 godine ima poremećaj autističnog spektra, a prevalencija se povećava na 1 od 54 djece do 8. godine života.

Koliko je čest poremećaj spektra autizma u američkoj djeci?

Istraživači su pregledali podatke o autizmu kod četverogodišnjaka u šest država u 2016. godini. Sveukupno, prevalencija je bila otprilike 16 na 1000 djece. Najviša je bila u New Jerseyju (25 na 1000), a najniža u Missouriju (9 na 1000). Dječaci su imali 3,5 puta veću vjerojatnost od djevojčica da će imati autizam. Prevalencija je bila slična u bijele i crne djece. Oko polovine je imalo intelektualni invaliditet (IQ vrijednost 70 ili niža). Medijan dobi u dijagnozi bio je 33 mjeseca, što je znatno iznad najmlađe dobi u kojoj se može prepoznati autizam.

Istraživačka skupina također je ispitala podatke o autizmu za osmogodišnjake u 11 država. Među tim djecom učestalost je bila 19 na 1000. New Jersey je opet imao najveću prevalenciju (31 na 1000), dok je Colorado najmanju (13 na 1000). Dječaci su imali 4,3 puta veću vjerojatnost od djevojčica da će imati autizam. Trećina je imala intelektualni invaliditet.

Izvor: MMWR autizam u dobi od 8 godina

MMWR autizam u dobi od 4 godina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: