x
x

Projekt: Ljekarničko savjetovanje onkoloških bolesnika

  David Čičić, dr. med.

  08.09.2016.

Onkološki farmaceut kao dio multidisciplinarnog tima za liječenje onkoloških bolesnika - projekt predstavljen na Šestom jadranskom kongresu farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja održanom u travnju ove godine na Bledu.

Projekt: Ljekarničko savjetovanje onkoloških bolesnika
Svrha projekta je spriječavanje farmakoterapijskih grešaka i interakcija lijekova, koordinacija i savjetovnje bolesnika o načinu primjene i umanjivanja nuspojava službene protutumorske terapije te edukacija o potrebi strogog nadzora nad unosom biljnih preparata i dodataka prehrani.

Edukacija i savjetovanje onkoloških bolesnika koji mogu doprinijeti pozitivnom ishodu farmakoterapije, motivaciji i sigurnosti bolesnika te značajnoj redukciji ukupnih troškova liječenja glavni su razlozi zbog kojih bi onkološki farmaceuti trebali biti dio multidisciplinarnog tima za liječenje onkoloških bolesnika.

Klinika za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice pokrenula je projekt Ljekarničkog savjetovanja onkoloških bolesnika vezanog za primjenu i usklađivanje lijekova te dodataka prehrani. Svrha projekta je spriječavanje farmakoterapijskih grešaka i interakcija lijekova, koordinacija i savjetovnje bolesnika o načinu primjene i umanjivanja nuspojava službene protutumorske terapije te edukacija o potrebi strogog nadzora nad unosom biljnih preparata i dodataka prehrani.

Istovremena primjena alternativnih lijekova, često bez znanja liječnika, može dovesti do neželjenih događaja koji mogu narušiti kvalitetu života bolesnika, ugroziti uspjeh lječenja i nepotrebno povećati trošak liječanja, kako na račun društva tako i na račun pojedinačnog bolesnika.

U Hrvatskoj se onkološka farmacija razvija vrlo brzo i intenzivno zadnjih desetak godina, što su odgovarajuće struke i institucije prepoznale.

Vesna Pavlica, Robert Šeparović, Eugen Javor, Marko Skelin, Tihana Govorčinović, Martina Kranjec Šakić, Dahna Arbanas