x
x

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja – preživljenje, laička reanimacija

  03.02.2017.

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja u Hrvatskoj – preživljenje, laička kardiopulmonalna reanimacija i utjecaj iskustva liječnika na uspjeh reanimacije: opservacijsko ispitivanje u jednom centru, objavljeno u CMJ-u.

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja – preživljenje, laička reanimacija

Cilj Analizirati inicijalni ritam, stopu laičke kardiopulmonalne reanimacije i preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja u Varaždinskoj županiji i utvrditi utječe li neiskustvo liječnika zaposlenog u hitnoj službi na uspjeh reanimacije. 

Postupci Prikupili smo dokumentaciju bolesnika i revidirane Utstein formulare za sve izvanbolničke reanimacije koje je proveo Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije između 2007. i 2013. godine. Kako bismo analizirali utjecaj neiskustva liječnika u hitnoj službi (manje od 1 godine rada u hitnoj službi) na uspjeh reanimacije, odredili smo fluktuaciju liječnika na Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, kao i preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja, uspješnost oslobađanja dišnih putova i pridržavanje smjernica za reanimaciju u odnosu na iskustvo liječnika.

Rezultati Od 276 pacijenata (medijan dobi 68 godina, interkvartilni raspon [IQR] 16; 198 muškaraca; 37% ventrikularna fibrilacija/ventrikularna tahikardija, stopa laičke kardiopulmonalne reanimacije 25%), 80 je prevezeno u bolnicu, a 39 je otpušteno (medijan preživljenja nakon otpusta, 23 mjeseca, IQR 46 mjeseci). U 7 godina trajanja ispitivanja, na Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije zaposleno je 29 netom diplomiranih liječnika bez iskustva rada u hitnoj službi (koji su izveli 77 reanimacija), a 48% njih ostalo je kraće od jedne godine. Uspješnost oslobađanja dišnih putova ovisila je o liječnikovom iskustvu u hitnoj službi ( =0,018): neiskusni liječnici češće su izvodili ventilaciju preko maske nego iskusni liječnici, ali to nije utjecalo na stopu preživljenja. Iskustvo liječnika u hitnoj službi nije utjecalo na pridržavanje smjernica za reanimaciju (P=0,668), preživljenje do otpusta iz bolnice (P=0,791) ili na trajanje preživljenja (P=0,405).

Zaključak Preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja pacijenata Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije bilo je duže nego u Europi, ali je nužno povećati stopu laičke reanimacije. U usporedbi s iskusnim liječnicima, neiskusni liječnici češće su provodili ventilaciju preko maske nego intubaciju, ali su imali sličnu stopu pridržavanja smjernica za reanimaciju i preživljenje pacijenata nakon izvanbolničkog srčanog zastoja.

Anita Lukić, Ileana Lulić, Dinka Lulić, Zoran Ognjanović, Davorin Cerovečki, Siniša Telebar, Ivica Mašić