x
x

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja – preživljenje, laička reanimacija

  03.02.2017.

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja u Hrvatskoj – preživljenje, laička kardiopulmonalna reanimacija i utjecaj iskustva liječnika na uspjeh reanimacije: opservacijsko ispitivanje u jednom centru, objavljeno u CMJ-u.

Analiza izvanbolničkog srčanog zastoja – preživljenje, laička reanimacija

Cilj Analizirati inicijalni ritam, stopu laičke kardiopulmonalne reanimacije i preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja u Varaždinskoj županiji i utvrditi utječe li neiskustvo liječnika zaposlenog u hitnoj službi na uspjeh reanimacije. 

Postupci Prikupili smo dokumentaciju bolesnika i revidirane Utstein formulare za sve izvanbolničke reanimacije koje je proveo Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije između 2007. i 2013. godine. Kako bismo analizirali utjecaj neiskustva liječnika u hitnoj službi (manje od 1 godine rada u hitnoj službi) na uspjeh reanimacije, odredili smo fluktuaciju liječnika na Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, kao i preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja, uspješnost oslobađanja dišnih putova i pridržavanje smjernica za reanimaciju u odnosu na iskustvo liječnika.

Rezultati Od 276 pacijenata (medijan dobi 68 godina, interkvartilni raspon [IQR] 16; 198 muškaraca; 37% ventrikularna fibrilacija/ventrikularna tahikardija, stopa laičke kardiopulmonalne reanimacije 25%), 80 je prevezeno u bolnicu, a 39 je otpušteno (medijan preživljenja nakon otpusta, 23 mjeseca, IQR 46 mjeseci). U 7 godina trajanja ispitivanja, na Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije zaposleno je 29 netom diplomiranih liječnika bez iskustva rada u hitnoj službi (koji su izveli 77 reanimacija), a 48% njih ostalo je kraće od jedne godine. Uspješnost oslobađanja dišnih putova ovisila je o liječnikovom iskustvu u hitnoj službi ( =0,018): neiskusni liječnici češće su izvodili ventilaciju preko maske nego iskusni liječnici, ali to nije utjecalo na stopu preživljenja. Iskustvo liječnika u hitnoj službi nije utjecalo na pridržavanje smjernica za reanimaciju (P=0,668), preživljenje do otpusta iz bolnice (P=0,791) ili na trajanje preživljenja (P=0,405).

Zaključak Preživljenje nakon izvanbolničkog srčanog zastoja pacijenata Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije bilo je duže nego u Europi, ali je nužno povećati stopu laičke reanimacije. U usporedbi s iskusnim liječnicima, neiskusni liječnici češće su provodili ventilaciju preko maske nego intubaciju, ali su imali sličnu stopu pridržavanja smjernica za reanimaciju i preživljenje pacijenata nakon izvanbolničkog srčanog zastoja.

Anita Lukić, Ileana Lulić, Dinka Lulić, Zoran Ognjanović, Davorin Cerovečki, Siniša Telebar, Ivica Mašić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT total energyZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: