x
x

Ima li pušenje cigareta pro-kognitivni učinak?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  07.08.2017.

Prevalencija pušenja cigareta kod pacijenata s OCD-om manja je nego kod ostalih psihijatrijskih poremećaja što se može objasniti činjenicom da pušenje u ovom slučaju nema povoljan učinak na pojedine kognitivne funkcije.

Ima li pušenje cigareta pro-kognitivni učinak?

Prevalencija pušenja cigareta veća je kod pacijenata s različitim psihijatrijskim poremećajima nego kod opće populacije, a to se djelomično objašnjavalo time da pušenje ima pro-kognitivni učinak. Ipak, prevalencija pušenje kod pacijenata s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OCD) manja je nego kod drugih psihijatrijskih poremećaja. Skupina znanstvenika provela je istraživanje o učinku pušenja na kognitivne funkcije s pretpostavkom da ono ipak nema pro-kognitivni učinak.

Preliminarna studija uključivala je pacijente s opsesivno-kompulzivnim poremećajem, od toga 20 pušača i 20 nepušača. Na početku hospitalizacije procijenjeno je njihovo vizuo-spacijalno radno pamćenje, planiranje i sposobnost prebacivanja pažnje (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) te navike pušenja (osobni intervju) i ozbiljnost opsesivno-kompulzivnih simptoma (Dimensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale). Rezultati su pokazali da nema značajne razlike u kognitivnim funkcijama kod pacijenata pušača i nepušača, a pronađena je povezanost između duljine pušenja i slabijih rezultata kod vizuo-spacijalnog radnog pamćenja.

Autori studije zaključuju da pušenje cigareta nije dovelo do poboljšanja pojedinih kognitivnih funkcija kod pacijenata s OCD-om i upravo to može objasniti manju učestalost pušenja kod OCD-a nego kod ostalih psihijatrijskih poremećaja.