x
x

Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj

  11.09.2016.

Bolja informiranost javnosti i edukacija zdravstvenih djelatnika uz učinkovitije izvanbolničko i bolničko zbrinjavanje te pravodobna procjena rizika i primjena učinkovitog liječenja i mjera prevencije uzrokom su kontinuiranog smanjenja smrtnosti od srčano-žilnih bolesti (SŽB) u Hrvatskoj.

Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj

To potvrđuju hrvatski podaci o smrtnosti i bolničkom lij ečenju srčano-žilnih bolesti i akutnog infarkta miokarda (AIM), posebice iz Bjelovarsko-bilogorske županije, gdje je već godinama prisutna visoka smrtnost od srčano-žilnih bolesti ali je smrtnost od akutnog infarkta miokarda, kao posljedica bolje kvalitete lij ečenja tijekom zadnjih desetak godina, obuzdana i niža od hrvatskog prosjeka.

Da je akutni infarkt miokarda i dalje bolest koja je važan uzrok smrti, uvjeravaju nas dostupni podaci iz populacij skih registara. Oni ukazuju na to da i danas oko 50% bolesnika umire prije dolaska u bolnicu. Stoga je potrebno nastaviti sve dosadašnje aktivnosti koje mogu učinkovito smanjiti smrtnost od srčanožilnih bolesti i akutnog infarkta miokarda i približiti hrvatske rezultate onima iz razvijenih zemalja Europske unije.

Mario Ivanuša, Verica Kralj, Inge Heim, Zrinka Ivanuša 

VEZANI SADRŽAJ > <