x
x

Probiotici i prebiotici za konstipaciju u oboljelih od Parkinsonove bolesti

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  08.07.2016.

Konzumacija fermentiranog mlijeka bogatog probioticima uz dodatak prebiotičkih vlakana pokazala se učinkovitom u smanjenju simptoma konstipacije u osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti, prezentirano je na 20. Međunarodnom kongresu Parkinsonove bolesti i poremećaja pokreta.

Probiotici i prebiotici za konstipaciju u oboljelih od Parkinsonove bolesti

Konstipacija predstavlja najčešći nemotorički simptom u bolesnika s Parkinsonovom bolešću, s prevalencijom od oko 60%. Unatoč tome, samo su za manji broj tretmana provedena istraživanja te su mogućnosti za liječenje konstipacije u ovih pacijenata ograničene. Postoje podatci koji ukazuju da bi probiotici mogli biti korisni u poboljšanju funkcije crijeva, međutim, dosad nisu postojali čvrsti dokazi.

Kako bi ispitali utjecaj fermentiranog mlijeka, koje u sastavu ima više probiotičkih sojeva, uz dodatak prebiotičkih vlakana na konstipaciju u oboljelih od Parkinsonove bolesti, talijanski autori proveli su dvostruko slijepo randomizirano kontrolirano istraživanje koje je uključilo 120 pacijenata za koje je potvrđeno da pate od konstipacije. 80 pacijenata je jednom dnevno konzumiralo 125 ml fermentiranog mlijeka s više probiotičkih sojeva i prebiotičkim vlaknima, dok je preostalih 40 pacijenata činilo placebo skupinu. Obje skupine su na početku istraživanja imale prosječno 2,2 kompletna pražnjenja crijeva tjedno. Pacijenti su tijekom istraživanja poticani na uzimanje dovoljno tekućine, te im je dozvoljeno uobičajeno korištenje laksativa.

U usporedbi s kontrolnom skupinom, više je pacijenata iz eksperimentalne skupine imalo povećan broj kompletnih pražnjenja crijeva tjedno. Naime, nakon 4 tjedna, skupina koja je konzumirala fermentirano mlijeko imala je u prosjeku 3,4 kompletna pražnjenja crijeva tjedno, dok je kontrolna skupina imala samo 2,3.

Autori studije napominju da konzumacija fermentiranog mlijeka i vlakana nije povezana s nuspojavama i rizicima. Ističu da je ovo jedno od najvećih istraživanja nefarmakoloških mjera liječenja konstipacije u pacijenata s Parkinsonovom bolešću. Buduće studije trebale bi usporediti učinke postojećih tretmana konstipacije u ovih bolesnika.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000PLIVIT total energyMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: