x
x

Neinvanzivna dijagnostika nepotrebna kod niskorizične boli u prsima?

  Matija Stipaničev, cand. med.

  29.11.2017.

Dodatna neinvanzivna dijagnostika akutne boli u prsima nema nužno veću korist od klasične kliničke evaluacije, tvrdi retrospektivna studija objavljena u časopisu JAMA Internal Medicine.

Neinvanzivna dijagnostika nepotrebna kod niskorizične boli u prsima?

Znanstvenici s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Washington u Missouriju analizirali su 1000 pacijenata s boli u prsima i sumnjom na akutni koronarni sindrom. Kod svih ispitanika analizirani su EKG (neishemični nalaz) i biokemijski srčani markeri (nalazi negativni). Dodatno je kod 882 pacijenta napravljena neinzvanzivna dijagnostika (stres testovi - ergometrija i ehokardiografija, CT-angiografija koronarnih krvnih žila).

Usporedba rezultata pokazala je da nema značajne razlike u kliničkom ishodu i pojavi komplikacija između dviju skupina. Također nema razlike u učestalosti perkutane koronarne intervencije i premoštenja koronarnih arterija. Utvrđeno je da pacijenti koji nisu podvrgnuti neinvanzivnoj dijagnostici kraće ostaju u bolnici (20.3h vs 27.9h), manje su izloženi zračenju (0 vs 9.9 mSv) i posljedično im je jeftinije liječenje.

Ipak, znanstvenici napominju kako su potrebna dodatna ispitivanja o ovako važnom pitanju. Za sada preporučuju praćenje niskorizičnih pacijenata i ovisno o daljnjem razvoju bolesti indiciraju neinvanzivnu dijagnostiku.