x
x

Potrošnja antibiotika u Hrvatskoj

  20.11.2015.

Potrošnja antibakterijskih lijekova u Republici Hrvatskoj ima relativno malen rast kroz proteklih nekoliko godina u usporedbi s drugim skupinama lijekova na temelju čega se može zaključiti da antibiotici ne prate trend porasta potrošnje kakav je prisutan kod drugih skupina lijekova.

Potrošnja antibiotika u Hrvatskoj
Rezultat je to osvještavanja problema povezanih s rezistencijom antibiotika, provođenja brojnih javnozdravstvenih kampanja i usmjeravanja ka racionalnoj primjeni antibiotika.

U razdoblju od 2007. do 2014. godine potrošnja antibiotika, izražena u definiranoj dnevnoj dozi (DDD) na 1000 stanovnika na dan, porasla je za prosječno 3% godišnje, dok je prosječno povećanje potrošnje svih lijekova u navedenom razdoblju gotovo dvostruko veće, odnosno približno 6% godišnje.

Također, u posljednjih deset godina smanjuje se udio potrošnje antibiotika u sveukupnoj potrošnji lijekova u RH iz čega možemo zaključiti da se u relativnom smislu potrošnja antibiotika u RH smanjuje.

Rezultat je to osvještavanja problema povezanih s rezistencijom antibiotika, provođenja brojnih javnozdravstvenih kampanja i usmjeravanja ka racionalnoj primjeni antibiotika.

Možemo zaključiti da smo u Hrvatskoj uspjeli brojnim javno-edukativnim akcijama i kampanjama pozitivno djelovati na racionalnu potrošnju antibiotika te u određenoj mjeri utjecati na njihovu potrošnju.

Antibiotike koristite odgovorno i savjesno

Iznimno je važno pridržavati se propisanih indikacija te ostalih uputa o načinu korištenja lijeka koje se navode u Uputi o lijeku i Sažetku opisa svojstava lijeka.

U današnje vrijeme u Europskoj uniji zbog ozbiljnih infekcija bakterijama otpornima na antibiotike godišnje umre oko 25 tisuća osoba. Dokazano je da prekomjerna uporaba antibiotika uzrokuje rezistenciju, odnosno otpornost mikroorganizama na dotad učinkovit lijek. Ukoliko ne djelujemo odmah, antimikrobna rezistencija u budućnosti bi mogla ugroziti mogućnost liječenja brojnih danas izlječivih infektivnih bolesti.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) prilikom postupka odobravanja lijekova odobrava i indikacije kod kojih se određeni lijek koristi. Antibiotici su indicirani za liječenje bakterijske infekcije, ali ne i virusne. Iznimno je važno pridržavati se propisanih indikacija te ostalih uputa o načinu korištenja lijeka koje se navode u Uputi o lijeku i Sažetku opisa svojstava lijeka.
Upute i Sažetci svih odobrenih lijekova u Hrvatskoj javno su dostupni u bazi lijekova na internetskim stranicama HALMED-a.

HALMED pomno prati uporabu antibiotika u Republici Hrvatskoj, poziva na njihovu racionalnu i pravilnu uporabu te potiče na podizanje javne svijesti o rezistenciji jer se pogrešnim i prekomjernim propisivanjem antibiotika te njihovom nepravilnom upotrebom potiče otpornost mikroorganizama na antibiotike, a povećava se i rizik za razvoj drugih bolesti.

Pozivamo sve liječnike i pacijente da antibiotike propisuju i koriste odgovorno i savjesno:

  • Antibiotici su namijenjeni liječenju bakterijske infekcije, ali ne i virusne.
  • Antibioticima se ne liječe gripa i prehlada niti svaka grlobolja.
  • Antibiotikom se ne snižava tjelesna temperatura.

VEZANI SADRŽAJ > <