x
x

Limfedem

  21.05.2015.

Cilj terapije i mjera prevencije jest smanjiti opseg limfedema, poboljšati funkcionalni status zglobova i mišića, pojačati psihosocijalnu svijest te omogućiti povratak u obiteljsku i radnu sredinu s najvišom mogućom kvalitetom života.

Limfedem
Cilj terapije i mjera prevencije jest smanjiti opseg limfedema, poboljšati funkcionalni status zglobova i mišića, pojačati psihosocijalnu svijest te omogućiti povratak u obiteljsku i radnu sredinu s najvišom mogućom kvalitetom života.

Limfedem predstavlja nakupljanje tekućine bogate proteinima u intersticiju zbog oštećene limfne drenaže. Postoji primarni i sekundarni ovisno o uzroku nastanka. Sekundarni limfedem ruke može nastati kao posljedica liječenja raka dojke. Četiri su stadija limfedema: latentni, povratni, nepovratni i limfostatička elefantijaza. Terapija se sastoji od edukacije, njege kože, kompresivnog bandažiranja, kineziterapije te manualne i mehaničke limfne drenaže i psihosocijalne potpore. Mjere prevencije su najučinkovitija terapija za odgodu pojave limfedema ili sprječavanje njegova napredovanja. 

Prikaz slučaja: Pacijentica 67 godina, umirovljenica, majka jednog djeteta. Adipozna, BMI 42,61. Boluje od HA-a, DM-a, glaukoma te erizipela desne noge. Od lijekova uzima anastrozol, lerkandipin, valsartan-hidroklorotiazid, nebivolol, moksonidin, gliklazid, metformin i travoprost. Godine 2011. operacija - mastectomia sin. cum evacuatio axillae. PHD: Ca ductale invasivum mammae gr III, Ca metastaticum lymphonodum axillae. Tri mjeseca nakon operacije primijetila edem lijeve ruke, nije vježbala po uputi. U travnju 2012. prvi put pregledana po fizijatru te je provedena fizikalna terapija. Od tada se dva puta godišnje provodi fizikalna terapija - limfna drenaža, no edem i dalje zaostaje. 

Zaključak: Cilj terapije i mjera prevencije jest smanjiti opseg limfedema, poboljšati funkcionalni status zglobova i mišića, pojačati psihosocijalnu svijest te omogućiti povratak u obiteljsku i radnu sredinu s najvišom mogućom kvalitetom života. Sve to je važan dio složene rehabilitacije žena s rakom dojke u koju su uključeni rehabilitacijski tim te udruge građana. U Osijeku na tom području velik doprinos daju Gradska liga protiv raka i Klub žena liječenih na dojci MAMMAE Osijek. 

Aleksandra Košćak, Ivana Muha, Martina Vuknić, Ivana Jovanovac, Rudika Gmajnić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: