x
x

Osobe s cerebralnom paralizom - mogućnosti zapošljavanja

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  04.05.2014.

Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom obilježava se 5. svibnja, trinaestu godinu za redom. Donosimo popratna događanja vezana su uz ovogodišnju temu „Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja”.

Osobe s cerebralnom paralizom - mogućnosti zapošljavanja
Neophodno je građane više senzibilizirati za probleme s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života.

Problemi osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe, uza sva dugogodišnja nastojanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i udruga članica, u široj javnosti ali i među onima od kojih se to očekuje, još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati. Neophodno je građane više senzibilizirati za probleme s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života. U borbi za svoja prava, osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji moraju zahtijevati bezuvjetnu primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.–2015. godine.

Što je cerebralna paraliza?

Za osobe s cerebralnom paralizom najvažnije je da budu aktivno uključene u život, da pohađaju školu s vršnjacima jer će im to, uz svakodnevni terapeutski rad, omogućiti da imaju svoje mjesto u društvu.

Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje nakon oštećenja mozga kod novorođenčeta. Može se definirati kao grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak, a “paraliza” na poremećaj pokreta i položaja. Definicija i dijagnoza cerebralne paralize još su uvijek predmet mnogih diskusija, a predlaže se i novi naziv za cerebralnu paralizu – “središnji motorni deficit”. Oštećenje mozga nastaje prije, za vrijeme ili nakon porođaja, može biti različitog intenziteta i na različitim lokacijama u mozgu, a ovisno o lokaciji javljaju se i simptomi. Često je prate intelektualne teškoće, problemi s vidom, sluhom, govorom, učenjem i druge. Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom zabilježeni su podaci za 2.397 djece s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj, te je na taj način učestalost u skladu s međunarodno zabilježenim prevalencijama. Za osobe s cerebralnom paralizom najvažnije je da budu aktivno uključene u život, da pohađaju školu s vršnjacima jer će im to, uz svakodnevni terapeutski rad, omogućiti da imaju svoje mjesto u društvu.

Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo na mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog ili prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom).

U Gradu Zagrebu, na dan 30. siječnja 2014., godini, prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom HZJZ-a, živi 90.461 osoba s invaliditetom što sačinjava 11,5% ukupnog stanovništva grada, predstavljajući veliki radni potencijal koji je nedovoljno iskorišten. Jedno od prioritetnih područja brojnih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji se odnose na aktivnosti države u korist ciljne skupine osoba s invaliditetom je i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju pravo na mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog ili prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom (Konvencija o pravima osoba s invaliditetom). Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) uređuju se prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima. Zakonom se, između ostalog, štiti i potiče zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom putem propisane obveze kvotnog zapošljavanja te prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Poticanje integracije na tržište rada osoba s invaliditetom

U Hrvatskoj je evidentirano 6.789 nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Tijekom 2013. godine prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj je evidentirana 1.744 zaposlena osoba s invaliditetom, od čega 37,33% žena i 62,67% muškaraca, što je porast u odnosu na 2012. godinu kada je bilo zaposleno 1.421 osoba s invaliditetom. Najviše zaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je u Gradu Zagrebu 303 ili 17,37% od ukupnog broja zaposlenih, od čega je 37,33% žena i 62,67% muškaraca. Također, najveći broj nezaposlenih osoba s invaliditetom registriran je u Gradu Zagrebu 1.354 ili 19,94% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom u RH, od čega žena 39,96% i 60,04% muškaraca. U Hrvatskoj je evidentirano 6.789 nezaposlenih osoba s invaliditetom, što čini 1,9% ukupne populacije nezaposlenih osoba, od čega 40,42% žena i 59,58% muškaraca. Najviše nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je u Zagrebačkoj županiji (3,0%) te u Gradu Zagrebu i Varaždinskoj županiji (2,9%) u odnosu na udio nezaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju nezaposlenih osoba s evidencije.

Mjere iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011./2012. godinu, s produžetkom do 31. prosinca 2013. godine, iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, usmjerene su i osobama s invaliditetom kojima prijeti rizik od isključenosti. Dio mjera aktivne politike odnosi se na poticanje integracije na tržište rada osoba s invaliditetom uz fleksibilan pristup u primjeni mjera. U 2013. godini mjerama aktivne politike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obuhvaćeno je 1.076 osoba s invaliditetom. To je znatan porast u odnosu na 2012. kada je 779 osoba s invaliditetom koristilo navedene poticaje. Tijekom 2013. godine u Gradu Zagrebu u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 195 osoba s invaliditetom i to: potpore za zapošljavanje 34 osobe, potpore za samozapošljavanje 9 osoba, obrazovanje nezaposlenih 40 osoba, javni radovi 98 osoba i stručno osposobljavanje za rad 14 osoba.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Osobe s cerebralnom paralizom spadaju u onu vrstu skupine društva kojoj prijeti stalna nezaposlenost i isključenost iz društva. I poslodavci i osobe s cerebralnom paralizom su nedovoljno informirani o mogućnostima zapošljavanja na tržištu rada

Poticanje punog sudjelovanja osoba s invaliditetom u obiteljskom životu i životu zajednice je jedan od ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. U poboljšanju životnog standarda i pružanju mogućnosti za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom, organizacije civilnog društva značajno pridonose stvaranju pozitivne predodžbe u javnosti o osobama s invaliditetom i njihovim potrebama i time promiču njihovo uključivanje u život zajednice. Osobe s cerebralnom paralizom spadaju u onu vrstu skupine društva kojoj prijeti stalna nezaposlenost i isključenost iz društva. I poslodavci i osobe s cerebralnom paralizom su nedovoljno informirani o mogućnostima zapošljavanja na tržištu rada. Zasnivanjem radnog odnosa osobe s invaliditetom se uključuju na tržište rada, a postaju također i aktivnije u društvenoj zajednici. Zapošljavanjem osoba s cerebralnom paralizom, poslodavci ih uključuju u radnu sredinu, te promiču poštivanje različitosti na radnom mjestu čime se sprječava segregacija društveno osjetljivih skupina društva.

Projekt „Iskustvo zlata vrijedi 2014.” - natječaj

Cilj projekta je omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva ili obavljanje prakse za najmanje 20 studenata s invaliditetom te proširivanje svijesti o problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom. Projekt provodi Poslovni dnevnik u suradnji sa 17 poslodavaca partnera. Projekt su podržali Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Stručni partner projekta je Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, a operativni partner je Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli. Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti s invaliditetom neovisno o tome koji fakultet pohađaju. Prijave su započele 15. travnja, a traju do 15. lipnja. Link na kojem se može ispuniti prijava je http://www.poslovni.hr/sponzorirani/iskustvo-formular-268833 .

Okrugli stol „Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja“

Cilj je predstaviti i aktualnu pravnu regulativu, mjere zapošljavanja osoba s invaliditetom te ukazati na pozitivna iskustva u praksi, mogućnosti i probleme na tržištu rada za osobe s cerebralnom paralizom te osobe s invaliditetom općenito.

Obilježavanje Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom održat će se u prostoru boravka CeDePe Zagreb, Zahradnikova 12. Okupljanje započinje između 10,00 i 10,30 sati, uz predviđeno trajanje Okruglog stola do 14,00 sati.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizira okrugli stol pod nazivom „Osobe s cerebralnom paralizom na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja“. Na okruglom stolu predstaviti će se aktivnosti i rezultati programa ”Informatičke radionice za povećanje konkurentnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na tržištu rada” kojeg je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize ugovorio u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2011. do 2014. godine. Program je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih s ciljem omogućavanja osobama s cerebralnom i dječjom paralizom, ali i drugim oblicima invaliditeta da stjecanjem novih znanja i vještina postanu konkurentniji prilikom pronalaženja zaposlenja te poticanje na osamostaljivanje.

Na okruglom stolu cilj je predstaviti i aktualnu pravnu regulativu, mjere zapošljavanja osoba s invaliditetom te ukazati na pozitivna iskustva u praksi, mogućnosti i probleme na tržištu rada za osobe s cerebralnom paralizom te osobe s invaliditetom općenito. U zajedničkoj raspravi očekuje se odgovor na pitanje kakva je budućnost i perspektiva za zapošljavanje osoba s cerebralnom paralizom, koja je od tolike važnosti za financijsku stabilnost i njihov samostalan život i uključenost u zajednicu.

Više informacija na www.stampar.hr