x
x

Što najviše utječe na kvalitetu života žena s tjelesnim oštećenjem?

  07.09.2011.

Na kvalitetu života žena s tjelesnim oštećenjima i njihovo zdravlje najviše utječe radni status i obiteljski odnosi, objavljeno je u CMJ-u.

Što najviše utječe na kvalitetu života žena s tjelesnim oštećenjem?

Cilj Usporediti kvalitetu života povezanu sa zdravljem zaposlenih i nezaposlenih žena s tjelesnim oštećenjima i utvrditi čimbenike koji utječu na njihovo zadovoljstvo životom.

Postupci Istraživanje je uključilo 318 ženu s tjelesnim oštećenjima, od kojih je 160 bilo zaposleno a 158 nezaposleno, koje su sparene prema dobi i području na kojemu žive. Kvaliteta života povezana sa zdravljem procijenjena je Upitnikom o kvaliteti života Svjetske Zdravstvene Organizacije (engl., The World Health Organization Quality of Life Questionnaire), a socijalno-demografski podatci i čimbenici koji utječu na zadovoljstvo životom prikupljeni su općim upitnikom. Čimbenici koji utječu na zadovoljstvo životom definirani su prema izjavama ispitanika.

Rezultati Nezaposlene žene s tjelesnim oštećenjima imale su nižu srednju vrijednost izračuna (±standardna devijacija) u svim domenama kvalitete života povezane sa zdravljem: psihološko zdravlje (14,52±2,80 vs 15,94±2,55), socijalni odnosi (15,12±3,08 vs 16,06±2,69), okolina (12,80±2,78 vs 13,87±2,49), kao i na posebnoj čestici samoprocijenjenog zdravlja (3,33±1,16 vs 3,56±0,92) nego zaposlene žene (P<0,01). Ta razlika nije pronađena samo u domeni fizičkog zdravlja. Najveći pozitivan utjecaj na zadovoljstvo životom u obe skupine imala je obitelj.

Zaključak S obzirom da su žene s tjelesnim oštećenjima iznimno ranjiva skupina, važno je posvetiti pozornost njihovom radnom statusu i obiteljskim odnosima, koji su pokazali važan utjecaj na kvalitetu života tih žena.

Andreja Barišin, Tomislav Benjak, Gorka Vuletić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: