x
x

Pada učestalost cerebralne paralize među prerano rođenom djecom

  02.04.2011.

Istraživanje znanstvenika iz Sveučilišnog medicinskog centra u Utrechtu sugerira kako je u proteklih 20 godina došlo do znatnog smanjenja broja slučajeva cerebralne paralize kod prerano rođene djece.

Pada učestalost cerebralne paralize među prerano rođenom djecom

Nalaze nizozemskih istraživača prikupljane od 1990. godine je objavio Journal of Pediatrics.

Pokazalo se kako je od 1990. do 1993. cerebralna paraliza dijagnosticirana kod 6,5% od 755 beba tretiranih u jedinici za neonatalnu intenzivnu njegu u toj bolnici.

Prema podacima prikupljenima od 2002. do 2005., cerebralna paraliza je dijagnosticirana kod 2,2% od 913 novorođenčadi u toj jedinici.

Sve su bebe rođene nakon najmanje 25 tjedana trudnoće.

Znanstvenici dodaju kako je istovremeno zabilježeno 93%-tno smanjenje broja prerano rođenih beba koje su imale teška oštećenja bijele tvari mozga.

Po njihovim riječima, jedan od čimbenika povezanih sa smanjenjem broja slučajeva cerebralne paralize je bilo i davanje antibiotika majkama kod kojih su se trudovi pojavili prerano.