x
x

Ramipril – suradnja bolesnika nakon zamjene originalnog lijeka generikom

  Vesna Degoricija
  Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak, dr. med., spec. kardiolog
  Ines Potočnjak
  Ivana Šmit

  13.10.2011.

Generički pripravak ramipril jednake je kvalitete i izvrsnosti kao i originalni proizvod. Budući da je najveći udio populacije nedovoljno informiran o razlikama, odnosno sličnostima istog proizvoda a različitog imena, potrebno je objasniti našim bolesnicima kako generik, iako jeftiniji, u potpunosti odgovara originalnom lijeku.

Ramipril – suradnja bolesnika nakon zamjene originalnog lijeka generikom

Mehanizam djelovanja

ACE inhibitorima liječe se bolesnici koji boluju od hipertenzije, kongestivnog srčanog zatajenja, nefropatije, nakon preboljelog akutnog infarkta srca te se propisuje bolesnicima koji imaju povećan rizik za nastanak moždanog udara.

Ramipril jest lijek iz skupine inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEI). Angiotenzin konvertirajući enzim konvertira angiotenzin I u angiotenzin II koji je ključna komponenta renin-angiotenzin-aldosteron sustava (RAAS). Angiotenzin II na nekoliko načina uzrokuje povišenje krvnog tlaka. Veže se za angiotenzinske receptore na muskularnom dijelu stijenke krvnih žila te direktno uzrokuje vazokonstrikciju. Potiče sekreciju aldosterona u kori nadbubrežne žlijezde koji u distalnom kanaliću bubrega uzrokuje povećanu resorpciju vode i natrija. Angiotenzin II inducira i neurohipofizu na pojačano izlučivanje antidiuretskog hormona koji putem akvaporina resorbira vodu. Ramipril inhibicijom stvaranja angiotenzina II inhibira njegove doprinose hipertenziji putem tri različita načina te time snižava krvni tlak. Budući da ACEI inhibiraju i razgradnju bradikinina koji je vazodilatator i opušta muskulaturu krvnih žila, ACEI kombinacijom inhibicije razgradnje vazodilatatora i inhibicije akcije vazokonstriktora pridonosi smanjenju krvnog tlaka. ACE inhibitorima liječe se bolesnici koji boluju od hipertenzije, kongestivnog srčanog zatajenja, nefropatije, nakon preboljelog akutnog infarkta srca te se propisuje bolesnicima koji imaju povećan rizik za nastanak moždanog udara.

ACEI sprečavaju remodeliranje miokarda te se propisuju bolesnicima s kongestivnim srčanim zatajenjem i dokazano poboljšavaju preživljenje i kvalitetu života bolesnika s preboljelim infarktom srca što je dokazano brojnim istraživanjima, Slika1.

Ramipril je dugodjelujući kompetitivni inhibitor ACE dostupan kao izolirani pripravak (ramipril) ili kao kombinirani pripravak s diuretikom (ramipril + hidroklorotiazid). Ramipril se uzima u količini od 1,25 mg pa do maksimalne dnevne doze od 10 mg što treba individualno prilagoditi svakom bolesniku. Tablica 1.


Tablica 1. Doziranje ACEI

Bolest

Doza ramiprila (mg/dan)

Broj dnevnih doza

Hipertenzija

1,25 - 2,5

1

Srčano zatajenje

1,25 - 5

2

Nefropatija

5 - 10

1

Stanje nakon infarkta srca

1,25 - 5

2

Prevencija moždanog udara

5 - 10

1


Nuspojave

Najčešća nuspojava ramiprila je kašalj koji često zna biti tvrdokoran i uporan te je takvim bolesnicima potrebna zamjena inhibitorima angiotenzinskih receptora.

Kao i svaki lijek, ramipril ima neželjene učinke. Najčešći od njih je kašalj koji često zna biti tvrdokoran i uporan te je takvim bolesnicima potrebna zamjena inhibitorima angiotenzinskih receptora. Druge česte nuspojave jesu: glavobolja, umor, gastrointestinalne tegobe, osip, ortostatska hipotenzija, hiperkalemija, grčevi i bol u mišićima. Nešto rijeđe nuspojave mogu se očitovati kao abdominalni angioedem (edem crijevne sluznice), vrtoglavica, bol u zglobovima, poremećaj krvne slike, fotosenzitivnost, depresija, tinitus, disgeuzija te poremećaji sna. Osim kašlja, koji ima ne tako mali broj bolesnika, druge nuspojave ne viđaju se često.

Originalni lijek i generik

Bolesniku treba navesti prednosti i nedostatkei svake terapije i prilikom promjene lijeka, bio to generik ili ne, liječnik mora porazgovarati s bolesnikom kako bi suradnju i discipliniranost bolesnika podignuo na što višu razinu.

Ramipril je odobrila Američka administracija za hranu i lijekove (eng. Food and Drug administration - FDA) 1991. godine te je kao jedinstven i originalan lijek bio na tržištu do kraja 2003. godine. Po isteku patenta na tržištu se pojavljuju novi generici jednako dobri kao i originalan lijek. Originalan lijek i njegovi generici jednako su dobri lijekovi i opću populaciju treba educirati u tom smjeru. Originalan i generički lijek su ekvivalentni, identični lijekovi, uzimaju se na isti način, u istoj dozi i za istu indikaciju, jedina i osnovna razlika jest u cijeni lijeka. Cijena generika je za oko 10-30% niža. Razlog tome je to što za proizvodnju generičkog lijeka farmaceutska kuća ne mora uložiti jednaku svotu novca za dugotrajno istraživanje koje je provedeno za proizvodnju originalnog, brendiranog lijeka. Propisivanjem generičkih lijekova moguće je uštedjeti veliku svotu novca bez da bolesnik dobije manju zdravstvenu zaštitu.

U kontekstu originalnih lijekova i generika nemoguće je neosvrnuti se na broj frmaceutskih kuća koji registriraju generike. Ramipril je registriralo sedam farmaceutskih kuća. Ovako veliki broj dostupnih generika ima svoje prednosti, ali isto tako i velike nedostatke. Osnovna je prednost niža cijena i široki spektar istog lijeka pod različitim imenima. Međutim, isti taj veliki broj različitih imena je ujedno i nedostatak, jer je gotovo nemoguće zapamtiti svako tvorničko ime istog generika te se u najvećem broju slučajeva tada propisuje ili originalni lijek ili njegov prvi generik, koji je obično najpoznatiji.

Ude i suradnici proveli su veliku retrospektivnu kohortnu studiju u Njemačkoj na 221 881 bolesnika o tome mijenja li se suradnja i discipliniranost bolesnika nakon što je originalni lijek ramipril zamijenjen generikom. U istraživanje su uključeni bolesnici koji su uzimali originalni ramipril (60 249), generik ramipril (39 616), fiksnu dozu originalnog ramiprila s diuretikom (63 043), fiksnu dozu generičkog ramiprila s diuretikom (25 458) ili njihovu kombinaciju. Bolesnici koji su umjesto originalnog ramiprila dobili generik pokazali su podjednako dobru suradljivost (eng. compliance) i podjednako su redovito uzimali terapiju kao i bolesnici koji su tijekom cijelog promatranog perioda uzimali originalni ramipril (66,8% naprama 67,8%).

Dakle, jednaka aktivna supstanca nalazi se na tržištu pod različitim imenima. Bolesnici se često pokazuju kao skupina koja zna biti poprilično zahtjevna kada im se propiše isti lijek, ali pod različitim imenom te pokazati nesuradnju ili pak veću suradnju ukoliko dobiju novi lijek te navoditi kako im novi lijek puno više odgovara nego li ranije uzimani ili obrnuto. U svakom slučaju, bolesniku se trebaju navesti prednosti i nedostaci svake terapije i prilikom promjene lijeka, bio to generik ili ne, liječnik mora porazgovarati s bolesnikom kako bi suradnju i discipliniranost bolesnika podignuo na što višu razinu.

Zaključak

Generički pripravak ramipril jednake je kvalitete i izvrsnosti kao i originalni proizvod.

Ramipril je inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima. Srednje teška do teška hipertenzija, kongestivno srčano zatajenje, nefropatija, stanje nakon preboljelog infarkta srca i povišen rizik za dobivanje cerebrovaskularnog inzulta osnovne su indikacije za primjenu ramiprila. Suhi kašalj je najčešća nuspojava ovog ACE inhibitora. Budući da su kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti vodeći uzroci pobola i smrti diljem svijeta važno je da oboljela populacija redovito uzma preporučenu medikamentoznu terapiju.

Generički pripravak ramipril jednake je kvalitete i izvrsnosti kao i originalni proizvod. Budući da je najveći udio populacije nedovoljno informiran o razlikama, odnosno sličnostima istog proizvoda a različitog imena, potrebno je uložiti truda i objasniti našim bolesnicima kako generik, iako jeftiniji, nije lošiji od originalnog lijeka. Dapače, treba im objasniti kako nema razlike u njima osim u proizvođaču. Budući da je u liječenju svake bolesti najvažniji sam bolesnik i njegova suradnja, potrebno je mnogo truda uložiti u odnos s bolesnikom, razviti puno povjerenje i pomoći motivirati bolesnika da svakodnevno uzima propisanu terapiju.

Literatura

1. Miličić D. ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists in acute coronary syndrome. Acta Med Croatica.2004;58(2):129-34.
2. Ude M, Schuessel K, Quinzler R, Leuner K, Müller WE, Schulz M. Generic switch after ramipril patent expiry is not associated with decreased pharmacy refill compliance: a retrospective study using the DAPI database.
J Hyperten 2011;29(9):1837-45.
3. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html ;
4. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm.
5. http://www.medicinenet.com/ramipril/article.htm
6. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00178