x
x

Visoke doze losartana ne povećavaju mortalitet bolesnika sa zatajenjem srca

  12.04.2012.

U bolesnika sa srčanim zatajenjem visoke doze losartana ne povećavaju rizik smrtnosti u usporedbi s drugim sartanima - blokatorima angiotenzinskih receptora, kao što je npr. kandesartan, objavljeno je časopisu JAMA.

Visoke doze losartana ne povećavaju mortalitet bolesnika sa zatajenjem srca

Danski istraživači su pregledali nacionalni registar 6500 bolesnika koji su hospitalizirani radi srčanog zatajenja i dobili novi lijek u terapiji, ili losartan ili kandesartana. Tijekom perioda praćenja koje je opisano kao 20000 osoba - godina, umrlo je 2400 bolesnika.

Ukupno gledajući, nije bilo razlike u uzrocima mortaliteta u obje promatrane skupine. Dodatno je analizirana i visina doze, tako da je utvrđeno da visoke doze losartana ne dovode do većeg rizika u odnosu na visoke doze kandesartana. Međutim, niske i srednje doze losartana su nešto povisile rizik mortaliteta.

Autori su zaključili da rezultati ove studije ne podupiru hipotezu o različitom učinku pojedinih sartana na bolesnike sa srčanim zatajenjem.