x
x

Zahvalnice prvim donatorima Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU

  17.11.2015.

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak su podijeljene zahvalnice prvim donatorima Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU zahvaljujući kojima je omogućen početak rada najnovijeg muzeja u sastavu Akademije.

Zahvalnice prvim donatorima Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU

Hrvatski muzej medicine i farmacije

Danas se Zbirka nalazi djelomično u sklopu radnih prostorija Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU u Gundulićevoj 24/III, a djelomično u dvorištu iste zgrade u privremenom i neadekvatnom spremištu, te u prostorijama prizemlja u kojima je bila smještena tiskara, u prostoru površine oko 300 m² koji je Akademija namijenila za lokaciju budućega Muzeja.

U Zagrebu, u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u sastavu njenoga Odsjeka za povijest medicinskih znanosti, već je više od 50 godina pohranjena Zbirka za povijest medicine i farmacije. Nastala je objedinjavanjem građe dvaju muzeja: Farmaceutsko-historijskog muzeja u Zagrebu (osnovanog 1937. godine) i Muzeja za povijest zdravstva (osnovanog 1944. pri Zboru liječnika Hrvatske).

Šezdesetih godina prošloga stoljeća građa obaju muzeja prešla je u vlasništvo Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU, gdje se čuva do danas. Odsjek za povijest medicinskih znanosti HAZU jedinstvena je institucija na području Hrvatske koja se profesionalno bavi istraživanjem medicinske baštine. Prema tome, materijalna kultura 

koja se čuva u sklopu ove ustanove važna je sastavnica Odsjeka s kojim čini logičnu i nedjeljivu cjelinu.

Zbirka je nastajala tijekom 20. stoljeća uglavnom entuzijazmom ljekarnika i liječnika, pripadnika starije generacije medikohistorika zainteresiranih za dokumentiranje razvoja medicine, farmacije i zdravstvene kulture Hrvatske, među kojima se ističu: dr. sc. Hrvoje Tartalja, mag. pharm.; prof. dr. Lavoslav Glesinger; prof. dr. Mirko Dražen Grmek; mag. pharm. Zdenka Šušnjić-Fliker.

Za Zbirku su se oduvijek brinuli djelatnici Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU. Premda neadekvatno smještena, iznalaženjem privremenih rješenja bila je postavljena u radnim prostorijama Odsjeka gdje je tijekom desetljeća funkcionirala poput malog muzeja. Unatoč činjenici da se redovito dojmila posjetitelja – stručnjaka kao i studenata u sklopu medicinske nastave, o čemu svjedoče i sačuvane Knjige utisaka – nije se pronalazio način za njen adekvatan smještaj i stručnu obradu. Zbirka je pretrpjela dvije selidbe. Za vrijeme Domovinskog rata bila je sklonjena, i unatoč raketiranju Gornjega grada nije se oštetio niti jedan jedini eksponat. Danas se Zbirka nalazi djelomično u sklopu radnih prostorija Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU u Gundulićevoj 24/III, a djelomično u dvorištu iste zgrade u privremenom i neadekvatnom spremištu, te u prostorijama prizemlja u kojima je bila smještena tiskara, u prostoru površine oko 300 m² koji je Akademija namijenila za lokaciju budućega Muzeja.  

Projekt adaptacije prostora za muzej i uređenje stalnog postava

Hrvatski muzej medicine i farmacije sada je usmjeren ka realizaciji svoga najvećeg i najvažnijeg zadatka – projekta adaptacije prostora za muzej i uređenja stalnog postava. Vjerujemo i nadamo se da će se svojim donacijama za ostvarenje ovoga za medicinu i farmaciju važnog projekta odazvati i drugi darovatelji.

Inicijativu upraviteljice Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU prof. dr. sc. Stelle Fatović-Ferenčić i Razreda za medicinske znanosti HAZU o osnutku Muzeja podržalo je i Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj sjednici u lipnju 2006. godine, te je donijelo odluku da se utemelji Nacionalni muzej za povijest medicine i farmacije. Taj je prijedlog u više navrata potvrđivan, a 16. svibnja 2011. u Razredu za medicinske znanosti pod vodstvom akademika Marka Pećine – aktualnog  tajnika Razreda – održan je i sastanak Inicijalnoga odbora, na kojem je donesena definitivna odluka o pokretanju projekta. Tom je prigodom otisnut i promotivni materijal.

Tijekom 2012. godine zahtjev za osnutak i registraciju Hrvatskog muzeja medicine i farmacije upućen je Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Rješenjem Ministarstva kulture RH o postojanju svih zakonskih uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU, koje je uslijedilo 7. srpnja 2014., osnovan je napokon i formalno Hrvatski muzej medicine i farmacije. U ožujku 2015. zaposlena je viša kustosica Silvija Brkić Midžić na radno mjesto upraviteljice Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije HAZU, a za voditelja Muzeja imenovan je akademik Marko Pećina, tajnik Razreda za medicinske znanosti HAZU. Prema Zakonu o muzejima iste godine imenovan je i Muzejski odbor u sastavu: akademik Marko Pećina, voditelj Muzeja i predsjednik Muzejskog odbora; akademik Vjekoslav Jerolimov; akademik Slobodan Vukičević; prof. dr. sc. Nikola Kujundžić; prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, upraviteljica Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU; Marina Štancl, dipl. iur., tajnik HAZU; Silvija Brkić Midžić, prof., upraviteljica Muzeja.

Na poziv voditelja Muzeja i tajnika Razreda akademika Marka Pećine održan je 17. lipnja 2015. u prostorijama Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, sastanak Muzejskog odbora. Prije prve točke dnevnog reda, u nazočnosti Muzejskog odbora, predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusić i tajnik Razreda za medicinske znanosti akademik Marko Pećina predali su akademiku Slobodanu Vukičeviću, predsjedniku Hrvatskog društva za kalcificirana tkiva, zahvalnicu za prvu i stoga povijesnu donaciju za ovaj muzej.

Tijekom prvih mjeseci rada Muzeja, uz ovu spomenutu, pristigle su donacije od Hrvatskog liječničkog zbora, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske liječničke komore te Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Zahvaljujući darovateljima, nabavljena je inicijalna oprema za rad Muzeja, oprema za muzejsko spremište, primjerenu pohranu i preventivnu zaštitu muzejskih predmeta, te je omogućeno izvršavanje prioritetnih muzejskih zadataka kao što su izrada primarne dokumentacije i zaštita građe. Hrvatski muzej medicine i farmacije sada je usmjeren ka realizaciji svoga najvećeg i najvažnijeg zadatka – projekta adaptacije prostora za muzej i uređenja stalnog postava.

Vjerujemo i nadamo se da će se svojim donacijama za ostvarenje ovoga za medicinu i farmaciju važnog projekta odazvati i drugi darovatelji, tim više što slične ustanove postoje u susjednim zemljama, a Hrvatska po svojoj baštini koju može prezentirati nimalo ne zaostaje.

Za više informacija: voditelj Muzeja akademik Marko Pećina, tel. 4895 171, e-mail: marko.pecina@zg.t-com.hr; upraviteljica Muzeja Silvija Brkić Midžić, viša kustosica, tel. 4825 413, e-mail: hmmf@hazu.hr.