x
x

Smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih hospitaliziranih bolesnika

  23.12.2014.

Smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih hospitaliziranih bolesnika su skup racionalnih i provedivih preporuka i prijedloga, a objavljene su u Liječničkom vjesniku.

Smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih hospitaliziranih bolesnika

Uvod: cilj je bio ustanoviti smjernice za zbrinjavanje hiperglikemije u odraslih bolesnika hospitaliziranih na odjelima i u jedinicama intenzivne skrbi.

Sudionici: Radna skupina koja donosi Smjernice ima dva suvoditelja, a članovi 
su joj predstavnici stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora.

Dokazi: Ove Smjernice su derivirane iz smjernica međunarodnih stručnih društava. Dokazi su evaluirani prema GRADE sustavu (engl. Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) koji uz razinu dokaza opisuje i snagu preporuke.

Proces donošenja odluka: Radna skupina je konsenzusom donijela prijedlog Smjernica koji je poslan stručnim društvima HLZ-a na reviziju.

Završni oblik smjernica prihvaćaju sva uključena stručna društva.

Zaključak: Hiperglikemija je česta, ozbiljna i zahtjevna  komplikacija hospitaliziranih bolesnika. Rezultati objavljenih ispitivanja ukazuju na smanjenje morbiditeta i mortaliteta uz kontrolu glikemije. Implementacija standardiziranih protokola koji promoviraju upotrebu bazal-bolus terapiju inzulinom je najvažnija mjera za zbrinjavanje hiperglikemije u bolničkim uvjetima. Ove smjernice su skup racionalnih i provedivih preporuka i prijedloga.

Ivan Gornik, Dario Rahelić, Ino Husedžinović, Vladimir Gašparović, † Dragutin Ivanović, Željko Krznarić, Ivana Pavlić-Renar

Liječ Vjesn 2014;136:315–323