x
x

Akupunktura neučinkovita kod kronične boli u koljenu

  David Čičić, dr. med.

  08.10.2014.

Rezultati istraživanja objavljenog u časopisu JAMA ne podupiru korištenje akupunkture u liječenju kronične boli u koljenu kod osoba starijih od 50 godina. Tradicionalna iglena akupunktura i moderna laserska akupunktura ne pružaju značajno olakšanje boli niti poboljšanje funkcije nakon 12 tjedana terapije kod osoba starijih od 50 godina s kroničnom boli u koljenu.

Akupunktura neučinkovita kod kronične boli u koljenu
Unatoč rastućoj popularnosti akupunkturne metode, dokazi o učinkovitosti akupunkture u ublažavanju boli u koljenu su kontradiktorni.

Autori su opazili skroman učinak iglene i laserske akupunkture na ublažavanje boli nakon 12 tjedana terapije u odnosu na kontrolnu skupinu, ali je razlika u razina boli nakon godine dana nestala. Slično tome, iglena akupunktura je nakon 12 tjedana rezultirala skromnom poboljšanju funkcije koljena u odnosu na kontrolnu skupinu, ali se nije značajno razlikovala od učinaka lažne laserske akupunkture. Razlika u funkciji između skupine s provedenom iglenom akupunkturom i kontrolne skupine nakon godinu dana više nije postojala.

U istraživanje je uključeno 282 osobe dobi 50 godina i više. Svi bolesnici su imali bol u koljenu u trajanju dužem od 3 mjeseca, a većinu dana je jačina prema vizualno analognoj skali iznosila 4 ili više bodova. Sudionici su podijeljeni u četiri skupine - kontrolnu skupinu u kojoj nije provedena akupunktura (n=71), skupinu u kojoj je provođena iglena akupunktura (n=70), skupina u kojoj je primjenjena laserska akupunktura (n=71) i skupina s provedenom lažnom laserskom akupunkturom (n=70).

Danas se smatra da iglena akupunktura utječe na ublažavanje boli stimulirajući živce ispod kože, dovodeći tako do produkcije endorfina. Taj se tretman nudi i u nepenetrativnom obliku, u kojem se umjesto igala koriste laserske zrake niskog intenziteta. Unatoč rastućoj popularnosti metode, dokazi o učinkovitosti akupunkture u ublažavanju boli u koljenu su kontradiktorni.