x
x

Dodaci prehrani štetniji za jetru nego što mislimo

  Klara Čičić, dr. med.

  09.09.2014.

Broj teških oštećenja jetre povezanih s uzimanjem biljnih preparata i raznih dodataka prehrani značajno se povećao u posljednjih 10 godina, objavljeno je u časopisu Hepatology.

Dodaci prehrani štetniji za jetru nego što mislimo
Potrebno je povećati svijest liječnika, ali i opće populacije o potencijalnoj štetnosti dodataka prehrani. Svakako je potreban povećan oprez pri uzimanju ovih preparata koji prema ovome istraživanju mogu uzrokovati teška oštećenja jetre.

U razdoblju od 2004. do 2013. godine udio oštećenja jetre uzrokovanih dodacima prehrani povećao se sa 7% na čak 20%. Jetreno oštećenje uzrokovano dodacima prehrani češće je takvo da zahtijeva transplantaciju jetre u odnosu na oštećenje jetre uzrokovano konvencionalnim lijekovima (13% u odnosu na 3%).

Istraživači su analizirali podatke oko 800 bolesnika s oštećenjem jetre uzrokovanim lijekovima (osim paracetamola) i dodacima prehrani. Njih 45 imalo je oštećenje jetre uzrokovano preparatima za povećanje mišićne mase („bodybuilding“ preparati), 85 dodacima prehrani i biljnim preparatima, a 709 bolesnika imalo je oštećenje jetre uzrokovano lijekovima. No, hepatotoksičnost uzrokovana dodacima prehrani i biljnim preparatima češće zahtijeva transplantaciju jetre ili čak izaziva smrt.

Autori smatraju kako je potrebno povećati svijest liječnika, ali i opće populacije o potencijalnoj štetnosti dodataka prehrani. Svakako je potreban povećan oprez pri uzimanju ovih preparata koji prema ovome istraživanju mogu uzrokovati teška oštećenja jetre.