x
x

E-tečaj: Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti

  14.06.2014.

Hrvatska ljekarnička komora napravila je u suradnji s PLIVOM e-tečaj za ljekarnike „Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti“. To je peti tečaj za ljekarnike koji se provodi putem interneta na portalu PLIVAmed.net, zdravstvenom portalu specijaliziranom za zdravstvene radnike.

E-tečaj: Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti

Tečaj za ljekarnike „Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti“ vrednovan je prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistra farmacije jednim bodom.

Ova brošura sastavni je dio e-tečaja za ljekarnike te će poslužiti ljekarnicima kao priprema za rješavanje testa, odnosno provjere znanja iz tog područja. Test je dostupan samo u elektroničkom obliku i može mu se pristupiti samo jedanput. Za prolaz trebate ostvariti 60% točnih odgovora.

Želimo vam puno uspjeha u sudjelovanju na ovom e-tečaju!

 Ciljevi tečaja

Nakon završetka tečaja ljekarnik će:

  • poznavati simptome te patofiziologiju i etiologiju nastanka Parkinsonove bolesti (dalje u tekstu: PB)
  • poznavati skupine lijekova koji se rabe u liječenju PB-a
  • razumjeti prednosti i nedostatke svake skupine lijekova i kada primijeniti određeni lijek
  • razumjeti kako popratna stanja bolesti i lijekovi mogu dovesti do pogoršanja simptoma PB-a i kako se to može spriječiti
  • poznavati način na koji ljekarnik može pomoći bolesniku, njegovu skrbniku ili skrbnicima te liječnicima u liječenju i terapiji PB-a.

 Brošura: Uloga ljekarnika u liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti (pdf)