x
x

Znanstveni skup: Hrvatska gerontološka i gerijatrijska škola

  prim. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić

  10.04.2012.

Hrvatska gerontološka i gerijatrijska škola održat će se u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,19. i 20. travnja 2012. godine, u dvorani A-B. Tema skupa je aktivno zdravo starenje, a vezana je uz Svjetski dan zdravlja.

Zaštita zdravlja starijih osoba je glavni pokazatelj napretka, ali i propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva.

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja 7. travnja 2012., obilježen je fokusiranom temom: AKTIVNO ZDRAVO STARENJE. Svjetska zdravstvena organizacija upućuje na prioritetne zadaće u zaštiti zdravlja starijih osoba.

To znači, osobito unaprijeđenja sustava gerijatrijske i gerontološke zdravstvene skrbi, gerijatrijske zdravstvene njege te socijalne gerontološke zaštite, znanosti i obrazovanja, rada i gospodarstva, mirovinskoga sustava do zdravstvenog turizma za starije, uz suodgovornost same starije osobe i lokalne zajednice za zdravlje starijih. Starost je normalna fiziološka pojava i nije istovjetna s kalendarskom starošću niti bolesti, a sam proces starenja traje od začeća i završava smrću. Zbog toga je osnova hrvatske i europske gerontološke doktrine unapređivanje i neprestani razvoj zaštite zdravlja starijih ljudi, a ne samo osiguranje zdravstvene zaštite poglavito zbog cilja osiguranja aktivnog zdravog starenja.

Takav gerontološkojavnozdravstveni pristup u zaštiti zdravlja starijih osoba, moguće je ostvariti interdisciplinarnim sveobuhvatnim pristupom gdje je osim sustava zdravstva, uključen i gospodarstveni sustav te znanstveni, sustav rada, socijalne skrbi, obrazovanja, okoliša, graditeljstva i prometa, zdravstvenog turizma, mirovinskog sustava do uključivanja samog aktivnog starijeg čovjeka i najuže zajednice u kojoj taj stariji čovjek živi i stvara. To je poglavito i najveći izazov i šansa razvoja cjelokupnog pa tako i hrvatskog čovječanstva 21. stoljeća, u kojem je alarmantno prevalirajući udio upravo starijeg pučanstva. Zbog osnovnog gerontološkog postulata kojim je funkcionalno sposoban stariji čovjek najkorisniji član zajednice u kojoj živi i stvara, je istaknuto upravo zbog prijenosa umijeća i znanja na mlađe generacije. Iz svega proizlazi kako je zaštita zdravlja starijih osoba, glavni pokazatelj napretka, ali i propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva.
To potvrđuje napore i stalan najdragocjeniji rad znanstvenika i stručnjaka za osiguranje mogućih odgovora za zdravo, aktivno i produktivno starenje, a kao doprinos tom cilju organiziramo tečaj I. kategorije iz gerontologije , gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege s međunarodnim sudjelovanjem,
ZNANSTVENI SKUP: RVATSKA GERONTOLOŠKA I GERIJATRIJSKA ŠKOLA
Zagreb,19. i 20. travnja 2012. godine, na Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prim.dr.sc.Spomenka Tomek-Roksandić,
Voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba-Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar"

Program
Prijavnica