x
x

Psihosocijalni čimbenici razvoja perimenopauzalnih tegoba

  08.11.2013.

U posljednjih 20 godina napravljen je velik broj istraživanja koja su pokušala odgovoriti što je sve povezano s manjom ili većom izraženosti perimenopauzalnih tegoba, kao i velikim interindividualnim razlikama u njihovu manifestiranju.

Psihosocijalni čimbenici razvoja perimenopauzalnih tegoba

Osim istraživanja bioloških odrednica razvoja perimenopauzalnih tegoba, istražuje se i doprinos različitih psihosocijalnih obilježja u njihovoj pojavi i stupnju izraženosti. Iako se perimenopauzalne tegobe primarno smatraju odrazom katkad burne hormonalne fluktuacije koja se doživljava u razdoblju perimenopauze, navedeno ne isključuje ulogu psihosocijalnih čimbenika kao što su sociodemografska obilježja, kulturno, odnosno etničko podrijetlo, stajališta prema menopauzi, specifični životni stilovi i navike, specifična prijašnja životna iskustva te trajnija obilježja osobnosti.

Ovaj rad upravo daje pregled suvremenih istraživanja i spoznaja o doprinosu navedenih psihosocijalnih čimbenika u razvoju perimenopauzalnih tegoba. Istraživanja su nedvojbeno pokazala da određeni psihosocijalni čimbenici pridonose pojavi i stupnju izraženosti tegoba, odnosno povećavaju rizik od pojave perimenopauzalnih tegoba, pa i od razvoja većih smetnja poput kliničke depresije.

Ljiljana Muslić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelPLIVIT D 2000Maxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: