x
x

Projekt SMARTER za upravljanje ambrozijom

  22.09.2012.

Zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar", postao je nacionalni koordinator SMARTER programa, Projekta održivog upravljanja vrstom Ambrosia artemisiifolia L. u Europi, objavljeno je na stranicama zavoda.

Projekt SMARTER za upravljanje ambrozijom
Tijekom trajanja akcije odgovorne osobe na nivou Hrvatske su dr. sc. Barbara Stjepanović i dr. sc. Ivana Hrga.

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" i službeno je postao članicom COST akcije FA1203 (Food and Agriculture/Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)) dana 27. kolovoza 2012. te je time postao nacionalni koordinator za navedeni program. Nominirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nakon što su zadovoljeni kriteriji European cooperation in science and technology. Tijekom trajanja akcije odgovorne osobe na nivou Hrvatske su dr. sc. Barbara Stjepanović i dr. sc. Ivana Hrga.

Projekt SMARTER osigurat će osnivanje interdisciplinarne mreže stručnjaka trenutno uključenih u kontrolu ambrozije, zdravstvenih djelatnika, aerobiologa, agronoma, ekonomista te prognostičara.

Spomenuti će stručnjaci oformiti forum za raspravu dugoročnog upravljanja i nadzora mogućnosti i razvoja novih inovativnih rješenja za upravljanje, kao što su podudarnost između bioloških, fizikalnih i kemijskih mjera nadzora i upravljanja vegetacijom te procijeniti njihovu isplativost u ublažavanju učinaka invazivnih biljnih vrsta. SMARTER će djelovati kao katalizator za dugoročna istraživanja, pružiti konkretnu informaciju i omogućiti integrirano upravljanje ambrozijom te u konačnici pružiti podršku kreatorima politike u Europskom istraživačkom prostoru.

Ambrozija, limundžik (Ambrosia artemisiifolia L.) jedna je od najistaknutijih invazivnih (alien) biljnih vrsta (IAS) u Europi. Njezina peludna zrnca škodljivi su aeroalegeni, uzročnici velikog broja alergijskih reakcija. Ambrozija je vrlo važan korov u poljoprivredi koji zauzima prostranstva neobrađenih polja, a upravo će klimatske promjene doprinijeti njezinom daljnjem širenju. Kao rezultat navedenog, potrebne su široko primjenjive opcije i suradnja niza institucija i stručnjaka iz cijele Europe koje će biti uključene u projekt održivog upravljanja vrstom Ambrosia artemisiifolia L. u Europi (SMARTER).