x
x

Povećan rizik za razvoj Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa kod bivših pušača

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  06.09.2012.

Bivši pušači u usporedbi s nepušačima imaju povećan rizik za razvoj Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, prema novom istraživanju, objavljenom na mrežnom izdanju American Journal of Gastroenterology.

Povećan rizik za razvoj Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa kod bivših pušača

Istraživači navode kako se rizik obolijevanja od ulceroznog kolitisa protezao čak na razdoblje do dva desetljeća nakon prestanka pušenja.

Dr. Leslie Higuchi i njezin tim uključili su 230000 medicinskih sestara u istraživanju pod nazivom Nurses Health Study i Nurses' Health Study II, a koja su pratila životne navike i zdravstveno stanje 1976. i 1989. godine.

Tijekom vremena, kod 144 od 124000 nepušača (0.11%), 117 od 51000 bivših pušača (0.23%) i 75 od 53500 pušača (0.14%) razvila se Crohnova bolest.
Nakon što su u obzir uzeli i druge čimbenike rizika kao što su dob, težina i korištenje hormonske terapije, istraživači su utvrdili kako pušači imaju 90%, a bivši pušači 35% veću vjerojatnost za razvoj Crohnove bolesti od nepušača.
U usporedbi sa ženama koje nikada nisu pušile, vjerojatnost za razvoj Crohnove bolesti povećava se za 1,7 puta kod žena koje su pušile kutiju cigareta na dan tijekom 10 - 25 godina i 2,3 puta kod žena koje su pušile kutiju cigareta dnevno duže od 25 godina.

Pušenje je bilo povezano i s rizikom oboljenja od ulceroznog kolitisa. Zanimljivo je da su kod ove bolesti bivši pušači imali znatno veći rizik obolijevanja nego pušači. Omjeri multivarijatnog rizika bili su 0,86 za pušače i 1,56 za bivše pušače. Rizik za razvoj ulceroznog kolitisa kod pušača i nepušača bio je isti, a što potvrđuje saznanja ranijih istraživanja.

Istraživači su ustanovili i da se rizik s vremenom smanjuje. Unutar 2 - 5 godina od prestanka pušenja žene imaju tri puta veću vjerojatnost za razvoj ulceroznog kolitisa kao i žene koje su nastavile pušiti, no kod žena koje su prestale pušiti prije više od 20 godina ta se vjerojatnost smanjila na 1,5 puta.