x
x

Odabrane teme iz hipertenzije i nefrologije

  30.05.2012.

Tečaj trajnog usavršavanja liječnika "Odabrane teme iz hipertenzije i nefrologije" održat će se u hotelu International u Zagrebu 1. i 2. lipnja 2012. god. u orgnizaciji Hrvatskog društva za hipertenziju. Uz tečaj planiran je i Simpozij medicinskih sestara u hipertenziji.

Odabrane teme iz hipertenzije i nefrologije

Pozivamo sve vas koji na bilo koji način skrbite o bolesnicima s hipertenzijom ili onima koji boluju od komplikacija ove najpogubnije bolesti današnjice. Kako želimo nastaviti tradiciju koju smo na čelu s profesorom Duškom Kuzmanićem počeli prije petnaestak godina odlučili smo ponovo organizirati sličan tečaj, ovaj puta u novom prostoru ali s istom koncepcijom. Svi će polaznici dobiti syllabus s proširenim sažetkom predavanja i dijapozitivima, a sva predavanja prezentirana od vodećih stručnjaka bit će koncipirana tako da se nova znanja što lakše u našim uvjetima prenesu u svakodnevni rad. Slijedeći dobru praksu Hrvatskog društva za hipertenziju, paralelno se održava i Simpozij medicinskih sestara u hipertenziji,kako bi se unaprijedio timski rad i poboljšalo zbrinjavanje naših bolesnika. Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore i Komore medicinskih sestara. Vjerujemo da ćete i Vi biti nazočni pa Vas molim da se javite što ranije budući da je broj polaznika ograničen. Ukoliko ste zainteresirani prijavite se putem telefona ili emaila  navedenih u ovom pozivu, a popunjenu prijavnicu pošaljite na našu adresu.

Prof.dr.sc. Bojan Jelaković
Predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju

Teme i neka pitanja na koja ćemo tražiti odgovore:
• Mjesto diuretika u liječenju hipertenzije
• Renoprotekcija kalcijskih blokatora?
• Kontroverze oko beta blokatora
• Prehrana hipertoničara - ne samo na papiru
• Kuhinjska sol - bojimo li se istine?
• Antikoagulantna terapija u hipertoničara
• Kombinirana blokada RAS-a
• Interakcije antihipertenziva
• Novi pristup liječenja- renalna denervacija
• Hipertenzivna kriza
• Kada pomisliti na „sleep apnea sy" i što onda?
• Nove smjernice za dislipidemiju
• Kontinuriano mjerenje tlaka - kada i kako?
• Kućno mjerenje tlaka-koji uređaj, koliko i kada?
• Što kada živa bude zabranjena?
• iHealth-ulazi li smartphone u hipertenziologiju?
• Mikroalbuminurija- podatak za svakog hipertoničara
• Dijabetička nefropatija
• Radiološke pretrage u hipertenziji
• Mentalni status i demencija hipertoničara
• Erektilna disfunkcija -tko se boji problema?
• Hipertenzija u žena
• Hipertenzija u starijih osoba
• Atrijska fi brilacija i hipertenzija
• Nadležnosti liječnika obiteljske medicine
• Kada uputiti bolesnika nefrologu
• Što liječnik obiteljske medicine treba znati o nadomjesnom bubrežnom liječenju

Dodatne informacije:
dr. Sandra Karanović
sandra_k910@yahoo.com
bacc.med.techn. Mirjana Mihalić
mirjanamihalic5@gmail.com
Tel:23-88-271; 23-88-592; fax: 23-67-468,

Program

Petak 1.6.2012.

7.30 Registracija

8.30-10.30 Farmakoterapija 1 - Stara pitanja

Predsjedavajući: D. Počanić, M. Laganović

8:30-8:50 I. Francetić Mjesto diuretika u liječenju hipertenzije
8:50-9:10 D. Počanić Fiksne kombinacije antihipertenziva danas
9:10-9:30 M. Laganović Dvojna blokada renin-angiotenzinskog sustava
9:30-9:50 K. Galešić Kontroverze oko beta blokatora
9:50-10:10 R.Likić Interakcije antihipertenziva
10:10-10:30 Rasprava

Pauza za kavu 10.30-11.00

11.00-13.00 Farmakoterapija 2 - Specifičnosti i novosti

Predsjedavajući: D. Miličić, S.Rački

11:00-11:20 D.Miličić Antikoagulantna terapija u hipertoničara
11:20-11:40 S.Rački Pretilost, bubrežna bolest i hipertenzija
11:40-12:00 B.Božić Liječenje starijih hipertoničara
12:00-12:20 B.Jelaković Nov pristup rezistentnoj hipertenziji - renalna denervacija
12:20-12:40 I.Pećin Aldosteron u centru pozornosti
12:40-13:00 Rasprava

13.00-13.45 Neke od kontroverzi i zanimljivosti

Predsjedavajući: M.Laganović

13:00-13:20 B.Jelaković Renoprotekcija kalcijskih blokatora - još jedan mit?
13:20-13:40 D. Pavlović Učinci fiksne kombinacije povrh snižavanja tlaka
13:40-13:45 Rasprava

13.45-14.45 Pauza za ručak

14.45-16.30 Abeceda - mjerenje tlaka i promjene životnih navika

Predsjedavajući: T.Katić, T.Željković Vrkić

14:45-15:05 T.Željković Vrkić Što kada živa bude zabranjena? Korist i opasnosti kućnog mjerenja tlaka
15:05-15:25 J.Kos KMAT - novi algoritam i interpretacija rezultata
15:25-15:40 V.Premužić Centralni arterijski tlak i brzina pulsnog vala
15:40:15:55 T. Željković Vrkić Smanjenje unosa kuhinjske solii
15:55-16:15 Ž.Krznarić Pravilna prehrana hipertoničara u našim uvjetima
16:15-16:30 Rasprava

16.30-17:00 Pauza za kavu

17:00-17:40 Još jedno korisno ponavljanje

Predsjedavajući: D. Počanić

17:00-17:20 B. Jelaković Zbog čega nije jednostavno liječiti hipertenziju
17:20-17:40 M. Laganović Uloga statina u liječenju hipertoničara s multiplim čimbenicima kardiovaskularnog rizika - osvrt na atorvastatin

17.40-19.00 Dijagnostika sekundarne hipertenzije

Predsjedavajuće: S.Čala, B.Božić

17:40-18:00 Ž. Dika Mikroalbuminurija - svim hipertoničarima-kako i kada?
18:00-18:20 D. Kaštelan Što sa slučajnim nalazom tumora nadbubrežne žlijezde ?
18:20-18:40 Lj. Fodor Renovaskularna hipertenzija - što i kada?
18:40-19:00 S. Čala Hipertenzija u žena - hormoni prije i poslije

Subota 2.6.2012.

8.30 -10.30 Suradnja i komplikacije

Predsjedavajući: A.Jovanović, K.Galešić

8:30-8:50 A. Jovanović Nadležnost liječnika obiteljske medicine u skrbi hipertoničara
8:50-9:10 N. Bašić Jukić Priprema bolesnika za nadomještanje bubrežne funkcije
9:10-9:30 P. Kes Kako liječiti hipertenziju u bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju ?
9:30-9:50 R.Šmalcelj Vitamin D u bubrežnoj bolesti, ali i hipertenzijii
9:50-10:10 D.Pavlović Hipertenzija i dijabetička nefropatija
10:10-10:30 Rasprava

10.30-11.00 Pauza za kavu

Predsjedavajući: I. Pećin

11.00-11.20 R.Bernat Još jedan pogleda na ACE inhibtore

11.20-11.40 B.Jelaković Originalna šetnja kroz život (LIFE)


11.40-13.30 Komplikacije hipertenzije

Predsjedavajući: M Ivanuša, D.Pavlović

11:40-12:00 M.Ivanuša Atrijska fibrilacija i hipertenzija
12:00-12:20 Lj.Banfić/M.Vrkić Periferna bolest arterija - dijagnostika i liječenje
12:20-12:40 D.Počanić Erektilna disfunkcija u hipertoničara
12:40-13:00 M.Laganović Hipertenzivni sindrom u trudnica i djece
13:00-13:20 B.Malojčić Kongitivna funkcija u hipertoničara
13:20-13:30 Rasprava

13.30-14.00 Provjera znanja

14.00 Završna riječ