x
x

U pozadini teškog bronhiolitisa mogu se kriti višestruke infekcije

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  14.04.2012.

Istraživanje objavljeno online 2. travnja u Archives of Pediatric Adolescent Medicine otkriva da dojenčad hospitalizirana zbog teškog bronhiolitisa često imaju višestruke infekcije virusima što može produžiti njihov boravak u bolnici, a ujedno mogu biti i zarazna za djecu s kojom dijele sobu.

U pozadini teškog bronhiolitisa mogu se kriti višestruke infekcije

Trogodišnje ispitivanje uključivalo je 16 bolnica i 2.207 djece mlađe od dvije godine koja su hospitalizirana zbog teškog bronhiolitisa, jedne od najčešćih respiratornih infekcija u ovoj dobnoj skupini.

Analizirajući podatke 1.866 djece koja su testirana pozitivno na humani rinovirus (HRV) i/ili respiratorni sincicijski virus (RSV) istraživači su utvrdili da je gotovo 30% djece imalo višestruke infekcije. Od toga je 1.075 djece (57,6%) bilo pozitivno samo na RSV, 287 djece (15,4%) bilo je pozitivno na i na RSV i na HRV, 227 djece (12,2%) s RSV bilo je pozitivno i na druge ne-HRV viruse, a gotovo 167 djece (9%) bilo je pozitivno samo na HRV.

U usporedbi s djecom kod kojih je pronađen samo RSV prilagođena analiza pokazala je da su djeca s oba virusa (i RSV i HRV) u bolnici boravila duže od tri dana.

Istraživači navode da testiranje na HRV trenutno nije praktično u kliničkom okruženju no preporučuju češće testiranje na HRV prilikom istraživanja bronhiolitisa jer smatraju da bi takvo testiranje moglo eliminirati monoga otvorena pitanja pitanja koja se javljaju o djelovanju virusa u rigidnim kliničkim ispitivanjima.
Također smatraju da njihovi podaci dovode u pitanje trenutno mišljenje kako infektivna etiologija teškog bronhiolitisa ne utječe na kratkoročne ishode.

Stručnjaci koji su analizirali ovaj rad, smatraju da istraživanje ima dva važna doprinosa: pokazuje da su višestruke infekcije respiratornim virusima kod bronhiolitisa češće nego što se pretpostavljalo, te utvrđuje da prisutnost humanog rinovirusa, samog ili s drugim virusima, utječe na dužinu boravka u bolnici djece s bronhiolitisom.