x
x

Virološka dijagnostika reemergentnih infekcija: virus dengue

  06.08.2012.

Dengue je akutna virusna bolest koju na čovjeka prenose komarci roda Aedes (Ae. aegypti, Ae. albopictus). Uzročnik je virus porodice Flaviviridae, roda Flavivirus. Postoje četiri različita serotipa virusa dengue (1-4) koji se mogu održavati u endemskim područjima svijeta.

Virološka dijagnostika reemergentnih infekcija: virus dengue

Bolest se većinom pojavljuje u tropskim i suptropskim krajevima između 35° sjeverne i 35° južne geografske širine. Infekcija može biti asimptomatska ili se očitovati kao nespecifična febrilna bolest, dengue groznica, dengue hemoragijska groznica te dengue šok sindrom.

Prisutnost komarca Ae. albopictus dokazana je i u Hrvatskoj. Prvi nalaz ovog komarca zabilježen je na području Zagreba u listopadu 2004. godine, a u jesen 2005. godine i u brojnim mjestima duž jadranske obale. Tijekom 2007. godine u nas su dokazana dva importirana slučaja dengue groznice, nakon čega su importirani slučajevi kontinuirano bilježeni.

U kolovozu 2010. godine zabilježen je prvi slučaj autohtone dengue groznice u Hrvatskoj, na poluotoku Pelješcu. Iako Hrvatska nije endemsko područje za dengu, prisutnost odgovarajućeg vektora, kao i moguća opasnost od importiranih slučajeva dengue zahtijevaju suvremenu i pravodobnu dijagnostiku ove bolesti.

Dijagnostika virusa dengue najčešće se provodi detekcijom virusne RNK, detekcijom antigena te serološkom dijagnostikom (dokaz specifičnih protutijela).

Tatjana Vilibić-Čavlek, Sunčanica Ljubin-Sternak, Andrea Babić-Erceg, Mario Sviben, Gordana Mlinarić-Galinović