x
x

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 03. prosinca 2012.

  02.12.2012.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se svake godine 03. prosinca, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava, kao i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu. Ovogodišnja tema je: Omogućimo svima jednak pristup svim društvenim sadržajima.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 03. prosinca 2012.

Promicanje razumijevanja problematike invaliditeta i mobilizacije podrške koja omogućuje dostojanstvo, ostvarenje prava i dobrobiti osobama s invaliditetom provedbom kroz nacionalne, regionalne i globalne napore, kao i podizanje svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini, neke su od aktivnosti kojima se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Također, nastoji se povećati svijest o dobitku i pozitivnim aspektima uključivanja osoba s invaliditetom u sve aspekte života. Važno je „staviti se u cipele" onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja su posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane.

Registri o osobama s invaliditetom

Procjenjuje se da oko 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta. Prema podacima iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom HZJZ-a, u Gradu Zagrebu u 2011. godini živi 91 480 osoba s invaliditetom, koje čine 11,5% ukupnog stanovništva grada, od čega muškaraca ima 48 508 (53,03%), a žena 42 972 (46,97%). Najveći broj osoba s invaliditetom je u radno-aktivnoj dobi od 20-64 godina, njih 46 808 (51,17%), što u ukupnom broju osoba s invaliditetom čini udio od 29,53% muških i 21,63% žena. U dobnoj skupini 65 i više godina žene s invaliditetom čine 21,76%, dok je 17,49% muškaraca, što u ukupnom broju osoba s invaliditetom čini udio 39,25% u toj dobi. Također, u dobi od 0-19 godina prevladavaju dječaci s invaliditetom 6,00% u donosu na djevojčice s 3,58%.