x
x

Stomatolozi mogu uočiti nedijagnosticiran dijabetes

  20.08.2011.

Rutinski zubarski pregled može identificirati osobe s nedijagnosticiranim dijabetesom ili pre-dijabetesnim stanjem.

Stomatolozi mogu uočiti nedijagnosticiran dijabetes

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Dental Research, 600 osoba koje nisu imale dijagnosticiran dijabetes su bili podvrgnuti dentalnom pregledu, uključujući i periodontalni pregled budući da je parodontoza rani simptom dijabetesa.

Nađeno je da 530 ispitanika ima barem jedan rizičan čimbenik za oboljenje od dijabetesa, primjerice povišen krvni tlak ili pretilost. Stručnjaci smatraju da samo broj zubiju koji nedostaju i pojava dubokih periodontalnih džepova mogu biti dostatni za dijagnosticiranje dijabetesa ili pre-dijabetesnog stanja.

Rano dijagnosticiranje je cilj medicinskih stručnjaka godinama, a rana terapija ključ sprječavanja ozbiljnijih komplikacija. Relativno jednostavne promjene životnog stila mogu sprječiti napredovanje bolesti, pa je jako važna pravovremena identifikacija osoba s pre-dijabetesnim stanjem.