x
x

Usklađivanjem standarda do sigurnosti u bolnicama

  08.06.2011.

Deset hrvatskih bolnica (jedan KBC, jedna klinička bolnica i osam općih bolnica) trebale bi do kraja godine biti akreditirane odnosno dobiti certifikat kojim se dokazuje da zadovoljavaju standarde kvalitete propisane od Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Usklađivanjem standarda do sigurnosti u bolnicama
Akreditacijski certifikat značit će da je zdravstvena ustanova sigurna za pacijenta, a statističkom obradom indikatora kvalitete dobit će se podaci koji će govoriti tko je najuspješniji u određenom segmentu rada

Akreditacija će biti dodijeljena temeljem raspisanog natječaja, a iako je natječaj bio najavljen za travanj, u ovom trenutku još se ne zna točan datum raspisivanja. Troškove akreditacijskog postupka za koje se procijenjuje da iznose oko 20 tisuća eura po bolnici, trebao bi snositi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje."Akreditacija je postupak procjenjivanja kvalitete rada zdravstvene ustanove na osnovi ocjene sukladnosti njihova rada s utvrđenim optimalnim standardima za djelatnost koju obavljaju. Akreditacija je dobrovoljni postupak koji se obavlja na zahtjev bolnice u skladu sa akreditacijskim standardima koje određuje Agencija", pojašnjava ravnatelj Agencije Renato Mittermayer dodajući kako se akreditacija izdaje na rok od četiri godine. Osnova akreditacijskog programa su standardi odnosno dokument koji je donesen konsenzusom i odobren od Agencije, a koji propisuje pravila, upute ili značajke za djelatnost ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti.

Sudjelovanje svih zaposlenika

"Akreditacija je dokaz da ste osposobljeni nešto raditi. Iako to neki odmah povezuju s kvalitetom, ja bih rekla da je to djelomično tako jer, iako je činjenica da akreditacija pridonosi poboljšanju kvalitete, o tome koliko ste doista dobri govore klinički pokazatelji kvalitete koji se u europskim zemljama javno objavljuju kao što su, primjerice, stopa smrtnost ili postotak bolničkih infekcija. Akreditacijski postupak podrazumijeva da pripremite dokumente i pravilnike temeljem propisanih standarda, ali i da onda sljedom toga provodite sve propisane aktivnosti", objašnjava Dubravka Čvorišćec, predstojnica Ureda za akreditaciju KBC-a Zagreb. Primjerice, akreditacijski standardi podrazumijevaju sudjelovanje svih zaposlenika u određenim aktivnostima na njihovim klinikama, zavodima ili odjelima. Primjerice, jednom mjesečno moraju pregledavati kliničko-terapijske postupke koje primjenjuju za određenu skupinu bolesnika, koje su postupke koristili, koje resurse, koji su ishodi liječenja. Kirurzi svaki mjesec trebaju analizirati sve svoje slučajeve, uspoređivati pretkiruršku i poslijekiruršku dijagnozu s nalazom patologa, analizirati pojavu bolničkih infkecija, postaviti sustav nadzora potrošnje lijekova i krvnih pripravaka. A Ured bi trebao nadzirati pridržavaju li se doista zaposlenici propisanih aktivnosti. Akreditacija znači da je ustanova sigurna za pacijenta, kaže Mittermayer, a statističkom obradom indikatora kvalitete znat će se tko je najupsješniji u kojem segmentu.