x
x

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanova

  02.04.2011.

Na temelju članka 16. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine« br. 107/07), na prijedlog Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove.

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanova

Akreditacijski standardi u smislu ovoga Pravilnika su:
- Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
- Uprava bolničke zdravstvene ustanove
- Zaposlenici bolničke zdravstvene ustanove
- Pregled korištenja zdravstvenih usluga
- Prava pacijenata
- Služba za medicinsku dokumentaciju
- Zdravstvena njega
- Planiranje otpusta
- Kontrola infekcija
- Sustav upravljanja sigurnošću.

Akreditacijski standardi tiskani su u prilozima I. - X. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite (SOPK)

Bolnička zdravstvena ustanova mora razviti, primjenjivati i neprekidno održavati učinkovit sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Taj sustav mora biti sukladan složenosti organizacije bolničke zdravstvene ustanove i zdravstvenih usluga koje se u njoj pružaju, uključujući sve ustrojstvene jedinice, što mora osigurati uprava bolničke zdravstvene ustanove. Sustav se usredotočuje na pokazatelje koji su povezani s poboljšanjem ishoda liječenja, kao i na prevenciju i smanjenje neželjenih događaja. Bolnička zdravstvena ustanova mora održavati i dokazati da upravlja sustavom osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.