x
x

Akreditacija bolnica će vratiti povjerenje pacijenata

  17.08.2011.

Uvođenje standarda i mjerila za procjenu kvalitete primjene standarda omogućava bolnicama usporedbu na raznim područjima, a bolesnicima daje veću sigurnost u kvalitetu ishoda liječenja.

Akreditacija bolnica će vratiti povjerenje pacijenata

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu odabrala je skupinu stručnjaka raznih specijalnosti iz područja zdravstva s iskustvom ili radom u području osiguranja kvalitete u zdravstvenom sustavu te za njih organizirala edukaciju. Među njima je i prof. dr. Ana Stavljenić Rukavina, bivša ministrica zdravstva, koja s kolegama provodi edukaciju unutar bolničkih zdravstvenih ustanova.

"Područje naše edukacije su bili standardi za akreditaciju bolnica i zakonske norme na temelju kojih će se provoditi akreditacija. Nakon provjere usvojenog znanja o standardima kvalitete i metodama za njihovu implementaciju uspostavljen je multidisciplinarni tim edukatora za dalju edukaciju bolničkih timova koji uspostavljaju sustav za poboljšanje kvalitete i pripremaju bolnicu za postupak akreditacije", objašnjava Stavljenić Rukavina.

Uspostavljanje sustava za poboljšanje kvalitete kao temelja za akreditaciju bolnica obuhvaća sve dijelove bolnice i time sve zaposlene u toj ustanovi pa je zato i program u bolnicama pripremljen kao program edukacije bolničkih edukatora.

"Program edukacije je do sada proveden u osam bolnica. Radionice su bile interaktivne te se raspravljalo o nejasnoćama oko primjene i značenja pojedinih standarda. Iz evaluacijskih anketa se može zaključiti da je svijest o potrebi uvođenja sustava za poboljšanje kvalitete i sigurnosti, te mjerila za procjenu kvalitete značajnije veća nego li je to bila prije, primjerice, deset godina", kaže Stavljenić Rukavina.

Edukacijom su najprije obuhvaćeni svi odgovorni voditelji odjela i odsjeka, glavne medicinske sestre i uprava te članovi povjerenstva za kvalitetu. Program edukacije bolničkog osoblja obuhvaća pregled općih ciljeva uvođenja sustava za poboljšanja kvalitete i sigurnost te sistematsko upoznavanje 10 standarda koji su usvojeni za akreditaciju bolnica i sastavni su dio Pravilnika o akreditaciji bolnica. Objašnjenje svakog od standarda i podstandarda je popraćeno primjerima.

Cjelovit tekst dostupan u Poslovnom dnevniku.