x
x

Istraživanje interakcija među lijekovima donosi mnoge izazove

  24.11.2016.

Interakcije lijekova mogu značajno povećati ili smanjiti djelovanje ili nuspojave pojedinog lijeka uzrokujući promijene u farmakodinamici ili farmakokinetici. Ako takve interakcije nisu prepoznate, mogu imati štetne i opasne kliničke posljedice.

Istraživanje interakcija među lijekovima donosi mnoge izazove

Interakcije među lijekovima mnogo su puta bile razlog povlačenja određenog lijeka s tržišta. Regulatorne agencije, uključujući Europsku agenciju za lijekove (EMA), objavile su smjernice za DDI (Drug Development Informatics) kako bi pomogle proizvođačima tijekom razvoja lijekova. Postoje i posebne znanstvene preporuke kod farmakokinetičkih interakcija zato što takve interakcije mogu biti posredovane promjenom mehanizama apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije lijeka.

Preporuča se poseban pristup s obzirom na enzime citokrom P450 (CYP), enzime koji nisu iz CYP porodice i membranske transportere. Trenutne smjernice preporučaju i upotrebu modela, npr. fiziološki baziranih farmakokinetičkih modela za dizajniranje i bolju interpretaciju pretkliničkih i kliničkih studija o interakcijama lijekova. Za dizajniranje studija o interakcijama lijekova potrebni su detaljni podaci iz pretkliničkih in vitro istraživanja i ranih faza kliničkih istraživanja.

Unatoč detaljnim smjernicama, mnogi su izazovi u karakterizaciji interakcijskog potencijala nekog lijeka, bilo da se radi o lijeku koji izaziva interakcije ili njima podliježe. Takvi izazovi postoje zbog složenosti interakcijskog mehanizma, npr. ako više lijekova istovremeno koristi neki transporter ili enzim u metabolizmu, autoinhibicija i autoindukcija metabolizma, inhibicija ovisna o vremenu, interakcije s metabolitima lijeka.

Razumijevanje izazova i zamki koje se javljaju u istraživanju interakcija lijekova nužno je da bi se ispravno interpretirali rezultati takvih studija.

 

J.T. Backman

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: