x
x

Optimalno doziranje lamotrigina u kombinaciji s ostalim antiepilepticima

  12.11.2018.

Više vrijednosti valproata rezultirale su većom moći inhibicije i višim razinama lamotrigina. Povišene koncentracije karbamazepina i monohidroksi-metabolita oksakarbazepina nakon korekcije doze i nakon što je proces indukcije završen nisu snizile koncentracije lamotrigina. Ovi rezultati mogu biti od kliničkog značaja za optimalno doziranje antiepileptika.

Optimalno doziranje lamotrigina u kombinaciji s ostalim antiepilepticima

Cilj Odrediti veličinu učinka prateće terapije antiepilepticima na koncentracije lamotrigina, lijeka često kombiniranog s ostalim antiepilepticima koji djeluju kao induktori ili inhibitori enzima.

Postupci Ukupno304 pacijenta s epilepsijom (18 do 70 godina) primalo je monoterapiju lamotriginom ili lamotrigin u kombinaciji s antiepiltepticima koji djeluju kao induktori enzima, inhbitori enzima ili oboje. Usporedili smo serumske koncentracije lamotrigina u skupini koja je primala monoterapiju lamotriginom sa skupinama koje su primale lamotrigin u kombinaciji s inhibitorom valproatom, induktorima karbamazepinom, okskarbazepinom, fenobarbitalom, fenitoinom i topiramatom, te lamotrigin s inhibitorom i induktorom zajedno.

Rezultati Usporedba najnižih koncentracija monoterapije i politerapije lamotriginom pokazala je sličan medijan koncentracije za terapiju induktorom i više koncentracije za terapiju inhibitorom. Značajna razlika potvrđena je nakon korekcije doze (P < 0,001). Značajne pozitivne korelacije između najnižih serumskih koncentracija lamotrigina i najnižih serumskih koncentracija valproata nađene su prije i nakon korekcije doze (r = 0,480,P < 0,001 odnosno r = 0,561, P < 0,001). Značajne su bile i pozitivne korelacije između najniže koncentracije lamotrigina nakon korekcije doze i karbamazepina (r = 0,439; P < 0,001) ili monohidroksi-metabolita oksakarbazepina (r = 0,675; P < 0,001).

Zaključak Više vrijednosti valproata rezultirale su većom moći inhibicije i višim razinama lamotrigina. Povišene koncentracije karbamazepina i monohidroksi-metabolita oksakarbazepina nakon korekcije doze i nakon što je proces indukcije završen nisu snizile koncentracije lamotrigina. Ovi rezultati mogu biti od kliničkog značaja za optimalno doziranje antiepileptika.

Mila Lovrić, Ivana Čajić, Željka Petelin Gadže, Iva Klarica Domjanović, Nada Božina