x
x

Želite utjecati na svoj životni vijek?

  12.04.2024.

Kronične nezarazne bolesti najčešći su uzrok smrti u svijetu i svakodnevno ugrožavaju živote milijunima ljudi. Čak 70 do 80% svih izdataka za zdravstvenu skrb odlazi upravo na njihovo liječnje. Iako tradicionalno liječenje može biti učinkovito, ono ne rješava temeljni uzrok kronične bolesti jer on leži u kompleksnim odnosima čimbenika lošeg životnog stila.

Želite utjecati na svoj životni vijek?

Ususret Hrvatskom kongresu medicine životnog stila koji se na Medicinskom fakultetu u Splitu od 26. do 28. travnja održava u organizaciji Hrvatske udruge za medicinu životnog stila, jedan od vodećih stručnjaka u ovom području dr. sc. Sebastijan Orlić otkriva alate kako sami sebi možemo produžiti životni vijek.

„Danas u literaturi poznajemo 12 obilježja  starenja, od kojih je jedna neuobičajeno važna i utjecajna - kronična upala niskog stupnja. Razine upalnih procesa direktna su posljedica (ne)kvalitete životnog stila kojeg živimo, a znanstveno je dokazano da metaboličko zdravlje i kontrola upalnih procesa imaju svoja 4 glavna pokretača/parametra: redovna i ciljana tjelesna aktivnost, uključena i mišićna i metabolička (cardio) komponenta, individui prilagođena, energetski usklađena i nutrijentima bogata prehrana, optimalna arhitektura i trajanje sna te stress management.“ – otkriva  dr. sc. Sebastijan Orlić.

Genetika zasigurno ima svoju važnost, ali u većini ključnih parametara povezanih sa dugovječnosti ne igra presudnu ulogu. Prateći generalne preporuke stručnih autoriteta i zatim isprobavanjem na sebi s ciljem otkrivanja te individualne, jedinstvene dobitne formule, uistinu možemo dramatično poboljšati kvalitetu svojih života i povećati svoje izglede za zdravu dugovječnost.

"Medicina i znanost dugovječnosti imaju za cilj pomaknuti fokus skrbi s liječenja nastale bolesti na prevenciju nastanka bolesti, pritom propagirajući zdravo starenje. Napredne svjetske klinike za dugovječnost ciljaju poboljšanje i kvalitete i produljenje trajanja života, koristeći multidisciplinarni pristup koji se temelji na intervencijama koje se odnose na životni stil, a sve kako bi se spriječilo da se određena bolest uopće pojavi. Danas dokazano znamo iz zdravstvenih istraživanja na ljudima da je prevencija nastanka bolesti najbolji prediktor zdrave dugovječnosti.“ – zaključuje dr. sc. Sebastijan Orlić. 

Kongres koji se održava u organizaciji Hrvatske udruge za medicinu životnog stila, a u suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu i Kineziološkim fakultetom okupit će stručnjake iz područja medicine, kineziologije, nutricionizma i psihologije, koji će kroz predavanja i radionice pružiti najnovije znanstvene dokaze o važnosti pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti, sna, upravljanja stresom i drugih aspekata zdravog načina života. Ovaj događaj stavit će naglasak i na suradnji između kliničara, istraživača, znanstvenika i edukatora kako bi se promovirale pozitivne promjene u ponašanju i pružila podrška pojedincima u očuvanju zdravlja.

Hrvatski kongres medicine životnog stila predstavlja važan korak u promicanju zdravog načina života i prevenciji kroničnih bolesti te odličnu platformu za razmjenu ideja i najbolje prakse u ovoj sve važnijoj grani medicine.