x
x

Potrebne su hitne mjere kako bi se spriječilo korištenje e-cigareta

  21.12.2023.

Potrebne su hitne mjere za kontrolu e-cigareta kako bi se zaštitila djeca, ali i nepušači te minimalizirale štete po zdravlje stanovništva. E-cigarete kao potrošački proizvodi nisu se pokazale učinkovitima za odvikavanje od pušenja na razini populacije. Umjesto toga, pojavili su se alarmantni dokazi o štetnim učincima na zdravlje stanovništva.

Potrebne su hitne mjere kako bi se spriječilo korištenje e-cigareta

E-cigarete su dopuštene na otvorenom tržištu. Trideset i četiri zemlje zabranjuju prodaju e-cigareta, 88 zemalja nema određenu minimalnu dob za kupnju e-cigareta, a 74 zemlje nemaju propise za ove štetne proizvode.

E-cigarete s nikotinom stvaraju veliku ovisnost i štetne su za zdravlje. Dugoročni učinci na zdravlje nisu u potpunosti razjašnjeni, utvrđeno je da stvaraju otrovne tvari, od kojih se zna da neke uzrokuju rak, a neke povećavaju rizik od srčanih i plućnih poremećaja. Korištenje e-cigareta također može utjecati na razvoj mozga i dovesti do poremećaja učenja kod mladih ljudi. Izloženost fetusa e-cigaretama može nepovoljno utjecati na razvoj fetusa u trudnica. Izloženost emisijama iz e-cigareta također predstavlja rizik za okolinu.

E-cigarete koriste likove iz crtića i imaju elegantan dizajn koji je privlačan mlađoj generaciji i najmanje 16000 okusa. Djeca od 13 do 15 godina koriste e-cigarete po stopama većim od odraslih u svim regijama SZO-a. U Kanadi su se stope korištenja e-cigareta među 16-19-godišnjacima udvostručile između 2017. i 2022., au Engleskoj  broj mladih korisnika utrostručio se u posljednje tri godine.

Čak i kratka izloženost sadržaju e-cigareta na društvenim mrežama može se povezati s povećanom namjerom korištenja tih proizvoda, kao i pozitivnijim stavovima prema e-cigaretama. Studije dosljedno pokazuju da mladi ljudi koji koriste e-cigarete imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost da će koristiti cigarete kasnije u životu.

Nužne su hitne mjere za sprječavanje uvođenja e-cigareta i suzbijanje ovisnosti o nikotinu uz sveobuhvatan pristup kontroli duhana, a u svjetlu nacionalnih okolnosti:

  • Tamo gdje zemlje zabranjuju prodaju e-cigareta, ojačati provedbu zabrane i nastaviti s praćenjem i nadzorom kako bi se podržale javnozdravstvene intervencije i osigurala provedba;
  • Gdje zemlje dopuštaju komercijalizaciju (prodaju, uvoz, distribuciju i proizvodnju) e-cigareta kao potrošačkih proizvoda, kako bi se osigurale stroge regulative za smanjenje njihove privlačnosti i njihove štete stanovništvu, uključujući zabranu svih okusa, ograničavanje koncentracije i kvalitete nikotina, i povećanjem poreza.

Strategije prestanka pušenja trebale bi se temeljiti na najboljim dostupnim dokazima o učinkovitosti, u skladu s drugim mjerama kontrole duhana. Na temelju trenutačnih dokaza, ne preporučuje se da vlade dopuste prodaju e-cigareta kao potrošačkih proizvoda u svrhu postizanja cilja prestanka pušenja.

Svaka vlada koja slijedi strategiju prestanka pušenja koristeći e-cigarete trebala bi kontrolirati uvjete pod kojima se pristupa proizvodima kako bi se osigurali odgovarajući klinički uvjeti i regulirali proizvode kao lijekove (uključujući zahtijevanje odobrenja za stavljanje u promet kao lijekova). Odluku o postizanju cilja prestanka pušenja, čak i u tako kontroliranom obliku, treba donijeti tek nakon razmatranja nacionalnih okolnosti, zajedno s rizikom prihvaćanja i nakon iscrpljivanja drugih dokazanih strategija prestanka.

Potrebna je snažna odlučna akcija kako bi se spriječilo korištenje e-cigareta na temelju sve većeg broja dokaza o njihovoj uporabi kod djece i adolescenata te o štetnosti za zdravlje.