x
x

Oglašavanje e-cigareta pomoću kupona potiče njihovo korištenje

  08.02.2024.

Reklamiranje i oglašavanje kupona za elektroničke cigarete može poticati korištenje e-cigareta, objavljeno je u časopisu American Journal of Preventive Medicine.

Oglašavanje e-cigareta pomoću kupona potiče njihovo korištenje

Zongshuan Duan sa Sveučilišta Georgia State u Atlanti i suradnici su u prospektivnom istraživanju ispitali povezanost kumulativne izloženosti kuponima u oglasima za e-cigarete i promjene u korištenju e-cigareta među odraslim osobama u SAD-u. Analiza je uključila 19 824 odrasle osobe koje su sudjelovale u Studiji o populacijskoj procjeni duhana i zdravlja (listopad 2014. [val 2] do studenog 2019. [val 5]).

Istraživači su otkrili da 66,1 % odraslih u SAD-u nikada nije koristilo e-cigarete, 10,6 % trenutno koristi e-cigarete, a 23,4 % je ranije koristilo e-cigarete u valu 2. Uočena je povezanost između primanja kupona u valovima praćenja i većih izgleda za početak (prilagođeni omjer izgleda, 1,58), te manjih izgledi za prestanak (prilagođeni omjer izgleda, 0,78) kao i povećani izgled za povratak korištenja e-cigareta (prilagođeni omjer izgleda, 1,39). Nalazi su bili slični na temelju statusa pušenja cigareta u drugom valu.

Studija je potvrdila povezanost oglašavanja e-cigareta pomoću kupona i veću vjerojatnost početka korištenja e-cigareta i teži prekid uporabe e-cigareta. Pretpostavlja se da je u SAD-u velik broj osoba izložen ovim marketinškim kapmanjama i da bi takve kampanje mogle imati veliki utjecaj na korištenje e-cigareta.