x
x

Korištenje e-cigareta povezano je s povećanim kardiovaskularnim rizikom

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  04.02.2017.

Korištenje e-cigareta povezano je s povišenim simpatičkim tonusom i oksidativnim stresom, a oboje su indikatori povećanog kardiovaskularnog rizika.

Korištenje e-cigareta povezano je s povećanim kardiovaskularnim rizikom

U studiji je sudjelovala skupina od 23 korisnika e-cigareta u dobi između 21 i 45 godina, koji nisu pušili duhanske proizvode i inače su zdravi. Kontrolnu grupu činilo je 19 sudionika koji nisu koristili ni e-cigaretu niti duhanske proizvode. Sudionicima su uzeti uzorci krvi i sniman je elektrokardiogram.

Kod korisnika e-cigareta visokofrekventne komponente srčanog ritma bile su niže nego kod skupine koja nisu korisnici, što sugerira da se radi o smanjenom tonusu vagusa. Kod korisnika e-cigareta također su povišene niskofrekventne komponente i omjer niskih i visokih frekvencija što govori o dominaciji simpatikusa. Povećana oksidabilnost LDL čestica ukazuje na povećan oksidativni stres kod korisnika e-cigareta.

Studija pokazuje kako korištenje e-cigareta ipak nosi određene rizike. Iako su promjene srčanog ritma i povećan oksidativni stres indirektni pokazatelji oštećenja kardiovaskularnog sustava, dokazano je da se kardiovaskularni rizik ipak povećava.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusPLIVIT total energyMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: