x
x

Različiti metaboliti u osteopeniji i osteoporozi

  28.11.2023.

Posljednjih godina razmatra se uloga metabolita u osteoporozi i osteopeniji, budući da poremećeni tjelesni metabolizam može utjecati na metabolizam kostiju, što dovodi do smanjenja gustoće kostiju i uzrokuje osteoporozu. Budući da su osteoporoza i osteopenija metaboličke bolesti, a s obzirom na brz napredak u metabolomičkoj tehnici, moguće je i razumno razjasniti karakteristike statusa bolesti pomoću nekih uzoraka metabolita u tijelu.

Različiti metaboliti u osteopeniji i osteoporozi

Više studija je pokazalo da su različiti metaboliti uključeni u pojavu i razvoj osteopenije i osteoporoze, međutim, ti metaboliti u osteoporozi i osteopeniji  još nisu klasificirani i standardizirani. Velika su očekivanja položena na markere koštane pregradnje (BTM), uključujući prokolagen tipa I, amino-terminalni peptid (PINP) i C-terminalni telopeptid kolagena tipa I (CTX-I), u praćenju i liječenju osteoporoze i osteopenije. Unatoč tome, BTM su proteini ili produkti razgradnje matriksa koje proizvode i otpuštaju osteoblasti i osteoklasti, tako da ne mogu imati ranu prediktivnu ulogu prije nego što se pojave funkcionalne abnormalnosti osteoblasta i osteoklasta. Zbog ove prirodne varijabilnosti njihova nezavisna prognostička vrijednost za osteoporozu nije sigurna. Stoga su pravi kandidati za prediktivne biomarkere osteoporoze i osteopenije još uvijek pitanje vrijedno razmatranja.

Ovaj sustavni pregled i metaanaliza uključivali su 21 članak s ciljem istraživanja različitih metabolita u bolesnika s osteoporozom i osteopenijom. Kvaliteta uključenih članaka općenito je bila visoka; sedamnaest studija imalo je više od 7 zvjezdica, a preostale četiri dobile su 6 zvjezdica.

Ovaj sustavni pregled pokazao je da su tri metabolita - fosfatidilkolin (PC) (lipidni metaboliti), galaktoza (ugljikohidratni metaboliti) i jantarna kiselina (ostali metaboliti)) povećana; četiri metabolita glicilglicin (gly-gly), cistin (aminokiseline), sfingomijelin ( SM) (lipidni metaboliti) i glukoza (ugljikohidratni metaboliti)) su smanjeni; a pet glutamin, hidroksiprolin, taurin (aminokiseline), lizofosfatidilkolin (LPC) (lipidni metaboliti) i laktat (ostali metaboliti)) imalo je proturječne smjerove u osteoporozi/osteopeniji.

Rezultati metaanalize pokazuju da su se gly-gly (MD = -0,77, 95%CI -1,43 do -0,11, p = 0,02) i cistin (MD = -5,52, 95%CI -7,35 do -3,68, p < 0,00001)  smanjili u skupini bolesnika s osteoporozom u usporedbi sa zdravom kontrolnom skupinom. Štoviše, LPC (MD = 1,48, 95% CI 0,11 do 2,86, p = 0,03) povećao se u skupini bolesnika s osteoporozom u usporedbi sa zdravom kontrolnom skupinom. Ovi rezultati pokazuju da su različiti metaboliti povezani s osteoporozom i osteopenijom, što se može smatrati prediktorom za osteoporozu.