x
x

Antitrombotici i biopsija dojke

  23.11.2023.

Stope komplikacija bile su slične i male među pacijentima koji su prekinuli ili nastavili uzimati antitrombocitne lijekove, a bili su podvrgnuti biopsiji dojke.

Antitrombotici i biopsija dojke

Malo se zna o učestalosti hematoma kod pacijenata koji su podvrgnuti biopsiji dojke za vrijeme uzimanja antitrombotika.

U ovom retrospektivnom pregledu u radiologiji, istraživači su identificirali 647 pacijenata koji su kronično koristili antitrombocitne ili antikoagulantne lijekove prije biopsije dojke.

Većina bolesnika (70%) je uzimala acetilsalicilnu kiselinu, a ostali različite antikoagulanse ili nesteroidne antireumatike (uključene zbog njihovih prolaznih antitrombocitnih učinaka). U dvije trećine bolesnika antitrombotici su prekinuti 5 dana prije biopsije. Učestalost palpabilnog hematoma bila je identična - 4% - u onih koji su nastavili i onih koji su prekinuli antitrombotsku terapiju, iako su modrice na dojkama bile češće u onih koji su nastavili primjenu lijeka (6% vs. 1%). Ni u jednoj skupini nije bilo trombotičkih komplikacija.

Čini se da je nastavak ili zadržavanje periproceduralnih antitrombocitnih lijekova siguran, iako je moć studije u liječenju krvarenja ili trombotičkih komplikacija bila ograničena za druge lijekove osim za acetilsalicilnu kiselinu. U kliničkoj praksi radiolozi obično ukinu acetilsalicinu kiselinu, ako je moguće, 5 dana prije biopsije dojke. Vrlo je malo vjerojatno da će nekoliko dana bez acetilsalicilne kiseline uzrokovati štetu, osim ako je pacijent nedavno imao trombozu.