x
x

Prilagođeni trening svjesnosti za interocepciju i pridržavanje DASH dijete

  08.11.2023.

Može li prilagođeni program treninga svjesnosti poboljšati interocepciju i pridržavanje Dietary Approaces to Stop Hypertension (DASH) dijete? Pitanje je koje su postavili autori ove studije objavljene na JAMA Network Open.

Prilagođeni trening svjesnosti za interocepciju i pridržavanje DASH dijete

Ovo randomizirano kliničko ispitivanje sa uključenih 201 sudionika pokazalo je da je nakon 6 mjeseci praćenja program smanjenja krvnog tlaka temeljen na svjesnosti (Mindfulness-Based Blood Pressure Reduction MB-BP) poboljšao rezultat višedimenzionalne procjene interoceptivne svijesti za statistički značajnih 0,54 boda i rezultat DASH dijete za značajnih 0,62 boda u usporedbi s kontrolom.

Hipertenzija je glavni uzrok kardiovaskularnih bolesti, iako DASH dijeta snižava krvni tlak (BP), pridržavanje takve dijete je obično slabo. Trening pomnosti prilagođen poboljšanju zdravstvenog ponašanja koje snižava krvni tlak može poboljšati pridržavanje DASH-a, dijelom kroz poboljšanu interoceptivnu svijest relevantnu za prehranu.

Cilj ove studije bio je procijeniti učinke programa smanjenja krvnog tlaka temeljenog na pomnosti (MB-BP) na interoceptivnu svijest i pridržavanje DASH-a.

Predregistrirana randomizirana klinička ispitivanja provedena su od 1. lipnja 2017. do 30. studenog 2020. Praćenje je trajalo 6 mjeseci. Od 348 sudionika za koje je ocijenjeno da ispunjavaju uvjete, 67 nije zadovoljilo kriterije za uključivanje, 17 je odbilo, a 63 se nije upisalo prije datuma završetka studije. Ukupno je 201 sudionik nasumično raspoređen, 101 u program MB-BP i 100 u kontrolnu skupinu s pojačanom uobičajenom skrbi, s 24 (11,9%) nedostupnim za praćenje. Procjenitelji ishoda i analitičar podataka bili su slijepi za raspodjelu grupa. Analize su provedene prema načelima intention-to-treat od 1. lipnja 2022. do 30. kolovoza 2023. godine.

8-tjedni program MB-BP prilagođen je povišenom krvnom tlaku, uključujući personalizirane povratne informacije, edukaciju i obuku usmjerenu na čimbenike rizika od hipertenzije. I MB-BP i kontrolne skupine dobile su kućne uređaje za praćenje krvnog tlaka s uputama i opcijama za upućivanje liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Kontrolna skupina također je dobila edukativne brošure o kontroli visokog krvnog tlaka.

Primarni ishod bili su rezultati upitnika Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) (raspon 0-5, s višim rezultatima koji ukazuju na veću interoceptivnu svijest), a sekundarni ishod bili su rezultati pridržavanja DASH-a procijenjeni putem Upitnika o učestalosti unosa hrane od 163 stavke (raspon 0-11, s višim rezultatima koji ukazuju na bolje pridržavanje DASH-a), sve uspoređeno pomoću regresijskih analiza.

Među 201 sudionikom, 118 (58,7%) bile su žene, 163 (81,1%) bile su ne-Hispanjolci bijelci, a srednja (SD) dob bila je 60,0 (12,2) godina. Program MB-BP povećao je rezultat MAIA za 0,54 boda (95% CI, 0,35-0,74 boda; P < .001; Cohen d = 0,45) nakon 6 mjeseci u odnosu na kontrolu. Kod sudionika s lošim početnim pridržavanjem DASH-a, program MB-BP također je značajno povećao rezultat DASH-a za 0,62 boda (95% CI, 0,13-1,11 bodova; P = .01; Cohen d = 0,71) nakon 6 mjeseci u usporedbi s kontrolama. Intervencija je također bila povezana s poboljšanjem od 0,34 boda u rezultatu DASH dijete kod svih sudionika MB-BP u odnosu na početnu vrijednost (95% CI, 0,09-0,59 bodova; P = .01; Cohen d = 0,27), dok je kontrolna skupina pokazala promjene od -0,04 boda u rezultatu DASH dijete od početne vrijednosti do 6 mjeseci (95% CI, -0,31 do 0,24 boda; P = ,78; Cohen d = -0,03).

Zaključci: Program svjesnosti prilagođen poboljšanju zdravstvenog ponašanja za snižavanje krvnog tlaka poboljšao je interoceptivnu svijest i pridržavanje DASH-a. Program MB-BP mogao bi podržati pridržavanje DASH dijete kod odraslih s povišenim krvnim tlakom.