x
x

Novi sveučilišni priručnik: Epilepsija - dijagnostički i terapijski pristup

  13.11.2019.

Radi se o prvom priručniku koji na opširan i sveobuhvatan način opisuje epilepsiju kao učestalu neurološku bolest te će vjerojatno postati obavezna literatura u poslijediplomskoj edukaciji budućih specijalista neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Detalje o novom priručniku na predstavljanju 18. 10. 2019. godine iznijeli su prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Osman Sinanović, recenzent, urednice prof. dr. sc. Zdravka Poljaković i prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže te Anđa Raič, prof., u ime Medicinske naklade.

Novi sveučilišni priručnik: Epilepsija - dijagnostički i terapijski pristup

Autorica i urednica Željka Petelin Gadže u svom je obraćanju za nastanak ovog priručnika posebno naglasila ulogu prof. dr. sc. Sanje Hajnšek kao jednog od začetnika moderne epileptologije u našoj zemlji, a za znanje i entuzijazam koje im je godinama prenosila, urednici i autori zahvalili su joj posvetom ovog priručnika.

Svoja znanja i praktična iskustva iz ovog područja u knjigu je implementiralo 30 autora, a da bi postala kompaktno štivo visoke kvalitete potrudilo se četvero urednika: prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, prim. dr. Sibila Nanković i prim. mr. sc. Vlatko Šulentić. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Niko Zurak i prof. dr. sc. Osman Sinanović, dok je izdavač Medicinska naklada

Epilepsija je jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti karakterizirana specifičnom i raznolikom etiologijom te kliničkom fenomenologijom, koja predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem.
U današnje vrijeme, zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularnogenetičkih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, svjedočimo da se bolest u više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, dok se oko 30% njih može podvrgnuti neurokirurškim metodama liječenja.
Epilepsija je bolest u kojoj je jako bitna uloga multidisciplinarnog tima stručnjaka koji uključuje, uz neurologeepileptologe, neuropedijatre, neonatologe, neuroradiologe, specijaliste nuklearne medicine, neurokirurge, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, kardiologe, liječnike obiteljske medicine, specijaliste laboratorijske medicine, specijaliste analitičke toksikologije, medicinske biokemičare, kliničke farmakologe, neuropatologe, socijalne radnike, biomedicinske inženjere, genetičare, specijaliste fizikalne medicine, logopede te ostale specijaliste i eksperte ovisno o kazuistici, uz neizostavnu pomoć neurofizioloških asistenata i educiranih medicinskih sestara.

Ovo je vrlo vrijedan priručnik koji će biti od velike koristi kako u dodiplomskoj izobrazbi mladih liječnika, tako i u postdiplomskim usavršavanjima, sasvim izvjesno i specijalizantima neurologije, te onima koji nastoje unaprijediti svoje znanje iz epileptologije. Tekst je ujednačen, razumljiv, oslonjen na najnoviju literaturu, ali očito i na vlastita iskustva što mu daje posebnu specifičnu notu. U formi i u meritumu stvari ovaj kvalitetni tekst, enciklopedijske širine i dosega, daleko premašuje razinu udžbenika i priručnika. Izrađen je precizno prema propozicijama Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografski podatci:

Urednici: Željka Petelin Gadže, Zdravka Poljaković, Sibila Nanković, Vlatko Šulentić

ISBN: 978-953-176-905-1

Godina izdanja: 2019. 

Opseg: 328 str. 

Format: 17 x 24 

Uvez: tvrdi

Izdavač: Medicinska naklada

Cijena: 294,00 kn

Izvori: www.medicinskanaklada.hr

KBC Zagreb, Naše novine 2019.