x
x

KBC Split i HGSS za mentalno zdravlje djece i mladih

  14.08.2023.

U Hrvatskoj gotovo 50000 djece i mladih ima problema s mentalnim zdravljem, a taj se broj svakodnevno povećava, zabrinjavajući su podaci UNICEF-a.

KBC Split i HGSS za mentalno zdravlje djece i mladih

Tako je i u Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Split gdje drastično raste broj prvih pregleda.

Kroz 2022. godinu splitska psihijatrijska Dnevna bolnica za djecu i mlade imala je čak 1900 pregleda.

Broj psihijatara u Hrvatskoj nedostatan je za broj djece koja trebaju pomoć.

KBC Split zato pojačava broj specijalizanata i uvodi nove oblike pomoći, a jedan od njih je i suradnja s Hrvatskom gorskom službom spašavanja čiji potražni psi u KBC Split imaju ulogu terapeuta - na radionicama s mladima koji se bore s poremećajima prehrane, anksioznošću, depresijom, suicidom.

Anđela Kovačević, dječja adolescentna psihijatrica Klinike za psihijatriju KBC Split tvrdi da ovakav oblik terapije daje rezultate: "Dobra je povratna informacija od korisnika, uspiju se relaksirati. Sve skupa ima i dublju poruku s obzirom da je to služba spašavanja ljudi, a mi imamo jako puno djece s depresijom, suicidalnošću, samoozljeđivanjem i slično, tako da vide malo i s druge strane koliko ljudski život vrijedi".

S njom se slažu i pripadnici HGSS-a kojima je ova vrsta pomaganja također novost. "Ovo je velika opće društvena korist i nisam znao da toliko postoji djece sa takvim problemima. Čini mi se da je to stvar brzog života, premalo se sa tom djecom priča", kazao je Mladen Mužinić Frfa iz HGSS-ove stanice Split koja je inicijator projekta.

S polaznicima radionica dijele primjere iz prakse, ali i odrađuju vježbe s tri posebna terapeuta, potražna psa, Torom iz Karlovca te Dracom i Zorom iz Ogulina.

Kako se projekt bude razvijao, u HGSS-u namjeravaju uključiti i sve vodiče s 36 pasa.

Iz KBC Split i HGSS-a tvrde da se će se ova suradnja, kao i ova inovativna terapija, nastaviti i u budućnosti kako bi zajedno pomogli našim mladima kao jednoj od ranjivijih skupina u društvu.

Izvor: KBC Split