x
x

Kako citirati?

  14.08.2023.

Kako citirati? Pomoć prilikom navođenja literature: Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, autorska knjiga objavljena na Dr Med - digitalni repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kako citirati?

Što je citiranje?

Citiranje ili navođenje literature postupak je kojim autori pri pisanju znanstvenog ili stručnog rada navode i opisuju dokumente i djela kojima su se koristili kako bi potkrijepili svoje stavove i rezultate, odali priznanje autorima i djelima koji su im prethodili, čitateljima osigurali uvid u izvore zbog provjere ili daljnjeg korištenja te, konačno, kako bi izbjegli plagiranje do kojeg može doći zbog manjkavog navođenja ili nenavođenja korištenih radova. Citirati znači da ste ideje, riječi, grafičke prikaze i sl. iz nečijega tuđeg djela, korištene u vlastitom tekstu, na propisani način označili i opisali. Preporučuje se citirati djela objavljena u cijelosti, što znači da treba izbjegavati navođenje sažetaka, usmenih priopćenja i sl.

Na korištene izvore čitatelja upućujete u tekstu i u popisu korištene literature. Popis korištene literature često se naziva i popisom referencija.

Referencija je skup standardnih podataka koji su potrebni za prepoznavanje i pronalaženje citiranog djela. Ovisno o vrsti publikacije (npr. članak u časopisu, knjiga i dr.), svaka se referencija sastoji od unaprijed propisanog skupa elemenata (npr. autori, naslov djela, godina izdavanja djela i dr.).

Postoji mnogo sustava i stilova citiranja, ali nijedan nije univerzalno prihvaćen. Najjednostavnije ih možemo razlikovati ovisno o tome kako se citirana djela navode u tekstu rada i na koji se način referencije redaju u popisu literature. Možemo ih obilježavati rednim brojkama prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu, zatim navođenjem podatka o autoru i godini u tekstu rada te izradom abecednog popisa literature, mogu se upotrebljavati bibliografske bilješke pri dnu stranice, i dr. Svaki sustav citiranja ima svoje zakonitosti koje treba slijediti, a neki od najpoznatijih su harvardski stil citiranja, oxfordski stil, APA, AMA, MLA, vancouverski stil citiranja, itd.

Kao autori radova morate voditi računa o tome koji se sustav citiranja koristi na instituciji na kojoj studirate i pišete svoje diplomske, završne specijalističke i doktorske radove, zatim koji se sustav koristi u časopisu u kojem želite objaviti svoj članak, i sl.

Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa (engl. International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) u svojim je uputama za pripremu rukopisa za objavljivanje u medicinskim časopisima predložio i način citiranja literature poznat pod nazivom vancouverski stil citiranja. Naziv je dobio prema Vancouveru, gradu u Kanadi, gdje je 1978. godine prvotno i predstavljen na sastanku urednika tadašnjih glavnih biomedicinskih časopisa. Taj način citiranja najčešće se susreće u medicinskoj literaturi, a prihvaćen je i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zašto citirati?

Jedna od karakteristika znanosti jest kumulativnost, tj. činjenica da svako znanstveno istraživanje i svaki znanstveni rad nastaju na osnovi prethodno objavljenih istraživanja, ali također generiraju i nove spoznaje. Stoga možemo zaključiti da citiranje djela drugih autora ne umanjuje vrijednost vašega vlastitog rada. Ideje, koncepti, mišljenja, dijelovi teksta, podaci i ostalo može se preuzeti iz djela drugih autora, ali samo uz uvjet da se oni ne predstavljaju kao vlastiti te da ih se obavezno citira, tj. navede u popisu korištene literature. Namjerno ili slučajno izostavljanje podataka o citiranom djelu, ili navođenje nepotpunih referencija, narušava vaše znanstveno poštenje i integritet. Ispravnim citiranjem, tj. navođenjem korištenih izvora, izbjegava se plagiranje.