x
x

Liječenje pneumonija kod mehanički ventiliranih bolesnika s infekcijom COVID-19

  19.06.2024.

S obzirom na visoku stopu smrtnosti oboljelih od bolesti COVID-19 koji su trebali invazivnu mehaničku ventilaciju, ovaj članak, objavljen u časopisu Medicina Fluminensis, pruža korisne informacije vezane za antibiotsko liječenje u složenim kliničkim situacijama kao što je pneumonija povezana s ventilatorom kod tih bolesnika.

Liječenje pneumonija kod mehanički ventiliranih bolesnika s infekcijom COVID-19

Pregledom literature utvrđena je visoka stopa smrtnosti među kritičnim COVID bolesnicima pogođenim VAP-om zbog nefermentirajućih gram-negativnih mikroorganizama.

Tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) mnogi oboljeli razvili su teško respiratorno zatajenje koje je zahtijevalo liječenje invazivnom mehaničkom ventilacijom. Incidencija pneumonije povezane s ventilatorom (engl. ventilator associated pneumonia; VAP) visoka je kod bolesnika pozitivnih na virus SARS-CoV-2. Ovisno o istraživanju, incidencija se kreće od 36 do 85 %, a praćena je stopom smrtnosti od 29 do 43 %.

Prijam u JIL i invazivna mehanička ventilacija neovisni su rizici za pneumoniju povezanu s ventilatorom (engl. ventilator associated pneumonia; VAP), kod koje je zabilježena visoka stopa smrtnosti i dulji boravak u JIL-u te je produljeno bolničko liječenje. Ako govorimo o uzročnicima VAP-a, Pseudomonas aeruginosa bio je jedan od glavnih gram-negativnih nefermentirajućih uzročnika ove patologije, zajedno s Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia u manjoj mjeri. Protiv gram-negativnih mikroorganizama otpornih na karbapeneme, ceftazidim/avibaktam (CZA) jedan je od najčešće korištenih antimikrobnih lijekova.

Cilj ovog preglednog članka bio je opisati korištenje CZA u liječenju bolesnika s infekcijom COVID-19 koji su razvili VAP uzrokovan P. aeruginosa, B. cepacia i S. maltophilia, usporediti to s podatcima objavljenim u literaturi te skrenuti pozornost na kontinuiranu primjenu lijeka kao drugačijeg modaliteta u odnosu na standardni način primjene u bolusu. Unatoč visokoj smrtnosti kritično oboljelih bolesnika s COVID-om, CZA predstavlja valjanu opciju liječenja VAP-a uzrokovanog nefermentirajućim gram-negativnim mikroorganizmima.

Anja Mandarić, Ivan Šitum, Marko Siroglavić, Daniel Lovrić, Dora Karmelić, Ante Erceg, Mirabel Mažar, Slobodan Mihaljević