x
x

Ceftriakson u prevenciji penumonije povezane s mehaničkom ventilacijom

  27.01.2024.

Jednokratna primjena ceftriaksona u prevenciji pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom kod bolesnika s akutnom ozljedom mozga – rad prezentiran na godišnjem sastanku Društva intenzivne medicine u SAD-u.

Ceftriakson u prevenciji penumonije povezane s mehaničkom ventilacijom

Ispitivanje PROPHY-VAP potvrdilo je zaštitni učinak jedne doze ceftriaksona bez selektivne dekontaminacije orofarinksa i gastrointestinalnog trakta kod bolesnika s akutnom ozljedom mozga.

U PROPHY-VAP istraživanje uključeno je 345 pacijenata s akutnom ozljedom mozga i rezultatom na Glasgowskoj ljestvici kome (engl. Glasgow Coma Scale, GCS) (GCS) ≤12). Pacijenti su regrutirani iz 8 sveučilišnih bolnica u Francuskoj između listopada 2015. i svibnja 2020. Svim pacijentima je bila potrebna mehanička ventilacija najmanje 48 sati nakon akutne moždane ozljede, a ispitanici su randomizirani u omjeru 1:1 i primali su jednokratnu intravensku dozu ceftriaksona od 2 g ili placebo unutar 12 sati od intubacije.

Bolesnici nisu imali selektivnu dekontaminaciju orofaringealnog i probavnog trakta, koja se često radi kod parenteralne antibiotske profilakse.

Nakon isključivanja 26 pacijenata, konačna analiza uključila je 319 pacijenata (162 koji su primali ceftriakson i 157 koji su primali placebo).

Zabilježeno je 93 slučajeva pneumonija kod 90 pacijenata, s incidencijom od 28%, uključujući 74 rane infekcije, koje su se dogodile od 2. do 7. dana mehaničke ventilacije.

Među pacijentima koji su primali ceftriakson zabilježena je značajno niža učestalost pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom (23 slučaja, 14%) u usporedbi s kontrolnom skupinom (51 slučaj, 32%; omjer rizika [HR] = 0,60; P = 0,030).

Medijan vremena od intubacije traheje do pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom bio je dulji u skupini koja je primala ceftriakson, 5 dana, u usporedbi s 4 dana u skupini koja je primala placebo (P = 0,048). Skupina koja je primala ceftriakson također je imala više dana bez mehaničke ventilacije u odnosu na placebo (medijan dana bez ventilatora, 9 naspram 5 dana; P = .023) i više dana bez izlaganja antibioticima (medijan dana bez antibiotika, 21 naspram 15 dana; P < 0,0001), sa značajnim poboljšanjima u invalidnosti, mjereno modificiranim Rankinovim rezultatom.

Oni koji su primali ceftriakson također su imali značajno nižu stopu smrtnosti u odnosu na placebo (15% naspram 25%; HR = 0,62; P = 0,036).

Nisu prijavljeni nikakvi štetni događaji povezani s ceftriaksonom i liječenje nije imalo mikrobiološki učinak.