x
x

Vlada Republike Hrvatske: s liječnicima postignut dogovor

  12.04.2023.

Vlada Republike Hrvatske je s predstavnicima liječnika dogovorila rješenja za bolje funkcioniranje zdravstva i daljnje unaprjeđenje materijalnih prava zdravstvenih djelatnika.

Vlada Republike Hrvatske: s liječnicima postignut dogovor

Predstavnici liječničkih udruga su izrazili zadovoljstvo dogovorenim na trosatnom sastanku s premijerom, poručivši kako je razgovor bio konstruktivan te su dogovoreni i neki konkretni rokovi.

Dogovoreno je da uredba o koeficijentima, koja je već ranije izrađena i upućena u proceduru, stupi na snagu do 28. travnja.

Uredbom će se izjednačiti određeni koeficijenti užih specijalizacija i specijalizacija u bolničkom zdravstvenom sustavu, izjednačiti koeficijenti specijalista u bolničkom i izvanbolničkom sustavu, te specijalizantima podići koeficijent za 10 posto, kao i doktorima medicine, doktorima dentalnim medicine, te magistrima farmacije i biokemije koji nemaju specijalizaciju.

Uredba je financijski teška 76 milijuna eura godišnje bez obračuna prekovremenih sati.

Dogovorno je i da će se u skorom roku liberalizirati ugovorne obaveze kod prijevremenog raskida radnog odnosa po završenoj specijalizaciji izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, vodeći računa o balansu javnog interesa i mogućnosti liječnika da odabere svoj put, a pravnim aktima (aneksima ugovorima) riješiti postojeći ugovori.

Kada je riječ o vremensko-kadrovskim normativima dogovoreno je pak da će se plan i program mjera zdravstvene zaštite revidirati do 1. listopada.

Osim toga, dogovoreno je da će se zakon o radno-pravnom statusu liječnika izraditi paralelno s novim zakonom o plaćama u javnim i državnim službama, te njime riješiti sve specifičnosti liječničke struke kao što su veliki broj dežurstava, pripravnosti, prekovremenih sati i drugo.

Vlada RH